IA074 o původu autonomních agentů


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: První seminář se z technických důvodů uskuteční až ve středu 4.10.2023!

Seminář je věnován knize Stuarta Kauffmana Investigations

Během semináře přečteme uvedenou knihu a, společně s autorem, se budeme zamýšlet nad tím, jak se přihodí, že se fyzikální systém začne chovat jako autonomní agent.

Počet účastníků semináře je omezen. Účast na semináři však není jinak omezena žádnými předpoklady.

Každý seminář je věnován jedné kapitole. Všichni účastníci semináře si tuto kapitolu před seminářem samostatně přečtou a do pracovních sešitů si zaznamenají svoje poznámky. Seminář zaštiťují společně dva z účastníků semináře. Jeden z nich si ke kapitole připraví referát v rozsahu přibližně 30 min a druhý z nich si k téže kapitole připraví úvod do diskuse (náměty, dotazy, poznámky ap.) a poté diskusi řídí a podněcuje. Pro usnadnění diskuse připraví garanti i stručný jednostránkový text, obsahující podstatné informace ke kapitole.

Čaj se podává 10 minut před zahájením semináře.

Program semináře
 • Prolog
 • Povstávání života
 • Autonomní agenti
 • Šíření uspořádanosti
 • Fyzika sémantiky
 • Newton, Einstein a Bohr
 • Neergodický vesmír
 • Tušení pravidel
 • Dynamická ekonosféra
 • Buduje kosmos sám sebe?
 • Epilog
Top