IA073 GEB - meze formálních systémů

Seminář je věnován knize D. Hofstadtera: Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid

Počet účastníků semináře je omezen. Účast na semináři však není jinak omezena žádnými předpoklady.

Každý seminář je věnován dvěma (výjimečně jedné či třem) kapitolám a připravují ho společně dva z účastníků semináře. Jeden z nich si ke kapitole připraví referát v rozsahu přibližně 30 min a druhý z nich si k téže kapitole připraví úvod do diskuse (náměty, dotazy, poznámky ap.) a poté diskusi řídí a podněcuje. U druhé kapitoly si pak svoje role vymění. Pro usnadnění diskuse připraví referující i stručný 2-3 stránkový text, obsahující podstatné informace ke kapitole.

Čaj se podává 10 minut před zahájením semináře.

Další běh semináře

V roce 1931 publikoval Kurt Gödel své slavné věty o neúplnosti v práci Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. In: Monatshefte für Mathematik und Physik. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig 38.1931, S. 173–198. Při příležitosti 85. výročí vydání této publikace nebude v podzimním semestru akademického roku 2016/2017 otevřen seminář GEB.

Semináře
1999/2000
2001/2002
2003/2004
2006/2007
2014/2015
Top