IA073 GEB - meze formálních systémů

Seminář je věnován knize D. Hofstadtera: Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid

Počet účastníků semináře je omezen. Účast na semináři však není jinak omezena žádnými předpoklady.

Každý seminář je věnován dvěma (výjimečně jedné či třem) kapitolám a připravují ho společně dva z účastníků semináře. Jeden z nich si ke kapitole připraví referát v rozsahu přibližně 30 min a druhý z nich si k téže kapitole připraví úvod do diskuse (náměty, dotazy, poznámky ap.) a poté diskusi řídí a podněcuje. U druhé kapitoly si pak svoje role vymění. Pro usnadnění diskuse připraví referující i stručný 2-3 stránkový text, obsahující podstatné informace ke kapitole. Na úvod každé kapitoly je sehrán příslušný dialog.

Čaj se podává 10 minut před zahájením semináře.

Další běh semináře

Seminář se koná nepravidelně. Termín dalšího běhu nebyl zatím stanoven.

Semináře
1999/2000
2001/2002
2003/2004
2006/2007
2014/2015
2019/2020
Top