IA073 GEB - meze formálních systémů

Seminář je věnován knize D. Hofstadtera: Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid

Počet účastníků semináře je omezen. Účast na semináři však není jinak omezena žádnými předpoklady.

Každý seminář je věnován dvěma (výjimečně jedné či třem) kapitolám a připravují ho společně dva z účastníků semináře. Jeden z nich si ke kapitole připraví referát v rozsahu přibližně 30 min a druhý z nich si k téže kapitole připraví úvod do diskuse (náměty, dotazy, poznámky ap.) a poté diskusi řídí a podněcuje. U druhé kapitoly si pak svoje role vymění. Pro usnadnění diskuse připraví referující i stručný 2-3 stránkový text, obsahující podstatné informace ke kapitole. Na úvod každé kapitoly je sehrán příslušný dialog.

Čaj se podává 10 minut před zahájením semináře.

Další běh semináře

U příležitosti 90. výročí dokončení dizertační práce Kurta Gödela s názvem Über die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls, 40. výročí prvního vydání knihy D. Hofstadtera: Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid a 20. výročí prvního běhu semináře GEB na FI se uskuteční speciální výroční běh semináře.

Semináře
1999/2000
2001/2002
2003/2004
2006/2007
2014/2015
2019/2020
Top