Propojujeme IS MU s Google Apps a Microsoft Office 365 (2012)

Aktuálně pracujeme na propojení IS MU se systémy Google Apps a Microsoft Office 365. Cílem propojení je automatická synchronizace uživatelů, autentizace, skupin osob v připojených systémech. Uživatelé získají možnost volitelně si zapnout alternativní webový e-mail, aplikace pro správu textu, kalendář, komunikaci apod.

Nový způsob přihlašování do IS MU (2012)

Nástup tabletů, které neumožňovaly odhlašovat uživatele ze stávajícího způsobu autentizace pomocí http Basic access authentication, si vynutil globální změnu autentizace do IS MU a dalších systémů, které provozujeme.

Repozitar.cz: Repozitář vědeckých prací (2011)

Co je Repozitář.cz? Systém pro publikování odborných textů a ověřování jejich originality. Prezentace vědeckých výsledků v rámci Open Access. Dlouhodobá archivace odborných textů. Kontrola podobností v textech – ověření originality. Vyhledávání podobných souborů i vůči závěrečným či seminárním pracím a dalším zdrojům. Vykazování vědecko-výzkumné činnosti do RIVu.

Institucionální repozitář Masarykovy univerzity (2010)

Uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), zejména publikující akademičtí pracovníci, evidují záznamy o své publikační činnosti v agendě Publikace. Ta slouží jednak jako sběrné místo informací o publikacích přenášených každoročně do centrální databáze RIV (Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje) a dále umožňuje řadu užitečných funkcí pro udržování seznamu vlastních i cizích publikací, které se mohou např. zobrazovat v životopisu uživatele, slouží pro hromadné výběry a statistiky univerzity. V současnosti pracuje vývojový tým IS MU na implementaci institucionálního repozitáře MU, který rozšíří stávající systém evidence publikací a nabídne možnost ke každému bibliografickému záznamu ukládat, organizovat a spravovat libovolné množství nejen textového, ale také multimediálního obsahu.

Odevzdej.cz: Kontrola plagiátů v seminárních pracích (2009)

Projekt rozšiřuje funkce Národního registru závěrečných prací s odhalováním plagiátů theses.cz o možnost kontroly plagiátů i v semínárních aj. pracích. Výsledkem projektu je systém odevzdej.cz. Nový systém mj. dovoluje učitelům zřizovat tzv. odevzdávárny prací, do kterých studenti sami a přímo vkládají své práce.

Absolventská síť (2008)

Více než 125 000 lidí absolvovalo na Masarykově univerzitě od jejího založení v roce 1919. Rozhodli jsme se naše absolventy pozvat: "Přijďte se virtuálně setkat se svými bývalými spolužáky." Pro absolventy jsou připraveny Kruhy lidí, které slouží pro spolužáky z ročníku - mohou se vzájemně kontaktovat, sdělovat si své zkušenosti, osudy i názory, mohou plánovat srazy, sdílet fotografie a nabízet jiné aktivity dle své profese nebo zájmů. Určité služby Informačního systému MU již mohli absolventi využívat hned po jeho zavedení v roce 1999, ale pouze ti, kteří promovali od roku 1999 do současnosti. Mají i po absolutoriu přístup ke svým studijním výsledkům, poznámkám, materiálům, učebním textům, mohou používat e-mailovou schránku, sledovat dění na univerzitě čtením vývěsky nebo diskusních fór apod.

Národní registr závěrečných prací s odhalováním plagiátů (2008)

Projekt sedmnácti vysokých veřejných škol pod vedením Masarykovy univerzity má dva základní cíle: vytvořit národní registr metadat o vysokoškolských kvalifikačních (závěrečných) pracích, a sbírat plné texty prací s následným odhalováním podobných souborů (plagiátů) v odevzdaných pracích.

Obchodní centrum Masarykovy univerzity (2007-dosud)

Masarykova univerzita (MU) spustila do provozu internetové Obchodní centrum pro on-line prodej vzdělávacích aktivit, jehož prostřednictvím se chystá nabízet veřejnosti studium v různých formách vzdělávání a další služby na MU. Internetové Obchodní centrum MU (http://is.muni.cz/obchod/) je součástí Informačního systému MU (IS MU) a představuje v univerzitním prostředí zcela nový trend. Ojedinělé je právě propojení se systémem pro podporu studia a výuky (e-learningu) a díky tomu vyhovuje specifikám univerzity - umožňuje převzít a seskupovat předměty přímo z evidence předmětů v IS MU, určit k nim parametry prodeje (cenu, propagační informace), kritéria prodeje, je propojeno s ekonomickým systémem MU, nabízí garantované metody on-line placení (převodem, kartou) a zejména automatické zprovoznění studia a bezprostřední přístupy k různým službám (ke kurzu, ke studijním materiálům).

Elportál - portál e-learningu na MU (2006-dosud)

Na MU byl spuštěn oficiální e-learningový portál http://is.muni.cz/elportal/, který slouží nejen učitelům a studentům MU, ale i široké veřejnosti. Elportál obsahuje několik logických celků: zkušenosti vyučujících, tipy, jak na studenty, novinky v IS MU, informace o projektu e-techniků a kontakty na ně, postupy Krok za krokem, nápovědy a možnosti IS MU, principy e-learningu v IS MU, články, často pokládané dotazy, statistiky a výukové publikace. Součástí Elportálu jsou publikovaná výuková díla, která nově slouží veřejnosti - lze čerpat a využívat poznatků nebo znalostí v konkrétním oboru z těchto děl. Elportál (E-learning na MU) ISSN 1802-128X

E-technici, is-technici, servisní technici (2005-dosud)

Pro podporu rozvoje e-learningu na MU jsme založili tým e-techniků, kteří působí na fakultách, ale jsou řízeni v rámci týmu vývoje a provozu IS MU. Po úspěchu projektu e-techniků jsme podobný projekt realizovali i pro podporu užívání IS MU; jedná se o tým tzv. is-techniků. Současně jsme založili Servisní středisko pro e-learning se servisními techniky, kteří celouniverzitně zajišťují přípravu multimediálních pomůcek pro učitele MU.

E-learning v Informačním systému MU (2004-dosud)

Od roku 2004 se vývojáři IS MU soustavně věnují rozvoji integrovaného e-learningu uvnitř systému. Výhodou tohoto řešení je maximální využití administrativních údajů, které jsou součástí IS MU. Z toho vyplývá přirozená dostupnost požadovaných nástrojů bez nutnosti kontaktu se správcem. Principy e-learningu v IS MU. Možnosti e-learningu v IS MU.

Provozování IS MU pro další školy (2001-dosud)

Informační systém MU je kvalitní a dostatečně obecný systém na to, aby jej bylo možné provozovat i na jiných školách. V rámci hospodářské činnosti je IS MU aktuálně provozován na několika dalších školách: FHS UK, VŠFS, BIVŠ, STING a JABOK.

E-přihláška na vysokou školu (2001-dosud)

Od roku 2002 mají uchazeči možnost přihlašovat se ke studiu na MU elektronicky, univerzita tehdy nabídla jako první elektronickou přihlášku uchazečům ke studiu v České republice. V roce 2005 podalo přihlášku již 97 % uchazečů ke studiu elektronicky. Od roku 2006 mají uchazeči k dispozici novou modernizovanou e-přihlášku, která se především liší od předchozí grafickým designem a příjemnou navigací pro její pohodlné vyplňování a rozšířením o e-přihlášku k rigoróznímu řízení (dosud se nabízely e-přihlášky k prezenčnímu, kombinovanému, doktorskému a celoživotnímu studiu). Stejně jako předchozí verze je i tato integrovanou součástí Informačního systému, uchazeč ji nalezne na http://is.muni.cz/prihlaska/. Od roku 2006 se na MU nelze přihlásit jinak než prostřednictvím e-přihlášky a uchazeči už na školu nezasílají žádný papír, vše je realizováno výhradně elektronicky.

Informační systém MU (1999-dosud)

Informační systém MU zajišťuje v unikátním rozsahu elektronickou podporu studijní administrativy a integruje řadu dalších správních, e-learningových a komunikačních služeb. IS MU vyvíjí Masarykova univerzita od roku 1999. Obsahuje několik stovek aplikací a denně s ním pracuje přes 20 000 uživatelů, kteří denně navštíví více než 1 000 000 stránek. Systém umožňuje studentovi skutečné mezifakultní studium, student si vytváří vlastní studijní plán a řídí individuální kreditové studium. Pravidla, která musí být při studiu dodržena, jsou v systému algoritmizována a studentovi v jeho sestavování plánu pomáhají. Tyto a další služby IS MU znamenaly mimo jiné zrušení front (například zápisy do dalšího semestru provádí systém automaticky apod.), zbytečnost papírových evidencí (například nutnost indexu) a zjednodušení mnoha činností při studiu, ve výuce i mimo ni.

Počítačové haly a učebny budovy Botanická 68a (1998)

Přestavba počítačové haly a učebny budovy Botanická 68a v roce 1998.

Zavedení průkazu studenta ISIC na MU (1998)

Úvodní materiál z prosince 1998. Iniciativa k zavedení Průkazu studenta ISIC na MU. Zákon o vysokých školách stanovuje škole povinnost vydat studentovi průkaz poté, co je student zapsán do matriky studentů. Studenti MU k začátku doby platnosti dostali papírové provizorní průkazy. Postupně byli digitálně vyfotografováni a částečně přispěli na výrobu karet ISIC. Nové ročníky studentů jsou fotografovány při zápisu ke studiu, karty jsou vydávány typicky do 14 dnů. Použití bezdotykových čipů na kartách umístěných zahrnuje systémy pro regulace přístupu do fakultních prostor, samoobslužné kopírky, objednávání stravy v menzách.

Zavedení čipových identifikačních karet na MU (1998)

Masarykova universita má ve školním roce 1998/99 vhodnou příležitost zavést pro několik dalších let jednotný standard čipových identifikačních karet. Prvním důvodem pro toto optimistické zjištění je zavedení stravenkového systému péčí ÚSKM. Druhým důvodem je povinnost školy (University) vybavit studenta průkazem.