Telnet, rlogin, rsh, rcp

REMOTE LOGIN

APLIKACE

telnet - TELETYPE ACROSS A NET
rlogin
SPUŠTĚNÍ - telnet adresa_počítače
aisa$ telnet atys.fi.muni.cz
Trying 147.251.48.4 ...
Connected to atys.fi.muni.cz
Escape charecter is '^]'
Linux (atys.fi.muni.cz) (ttyp3)

ODHLÁŠENÍ SE: rozpojení a zrušení (telnetd + ttyp?)

PŘÍKAZY PROGRAU TELNET

KDYKOLI BĚHEM RELACE:

atys$ CTRL - ]
telnet> ? Seznam příkazů
close ukončení relace
display výpis parametrů programu
set <....> nastavení ... (set ESCAPE <znak>)
set ? help
mode přenos po znacích/řádcích
open <adresa>  navázání relace s ...
quit ukončení programu
send <....> pošli speciál. znak
send ? help
status výpis stavové informace
toggle <....> změna parametrů chování
toggle ? help
z pozastavení telnetu
ENTER návrat do relace

SPOJENÍ NA JINÝ (než implicitní) PORT:

telnet <adresa> <port>
např:
telnet garcon.cso.ninc.edu 620
  (knihovní systém Univ. of Illinois)
SPOJENÍ NA POČÍTAČE SE SYSTÉMEM VM/MVS
module add x3270
x3270 vm.ics.muni.cz
  (řádková varianta tn3270)

SOUBORY   hosts.equiv a .rhosts

Obsahují seznam vzdálených počítačů a uživatelů pověřených k provádění příkazů rlogin, rsh, rcp

/etc/hosts.equiv

<hostname>
všichni uživatelé z určitého počítače mohou provádět příkazy ...
pouze však pod svým už. jménem (vzdál. jméno = lokální jméno)
<hostname> <username>
určený uživatel na určeném vzdáleném počítači může k lokálnímu pod libovolným jménem
~/.rhosts     $HOME/.rhosts

<hostname>
uživatel vzdáleného počítače stejného už. jména jako lokální může
<hostname> <username>
určený uživatel na určeném vzdáleném počítači může (předp. se různý od lokálního)

PŘÍKAZ   rlogin

podobná funkce jako telnet, ale ...
Je-li lokální uživatel v rhosts vzdál. počítače, potom se neptá na heslo!
Escape sekvence

~. ROZPOJENÍ (není totéž co ODHLÁŠENÍ)
~susp POZASTAVENÍ (pouze pro JOB-CONTROL)
~dsusp  POZASTAVENÍ POUZE VSTUPU (pouze pro JOB-CONTROL)

PŘÍKAZ   rsh

REMOTE SHELL
POZN:
rsh otherhost cat remotefile
rsh otherhost cat remotefile  >  localfile
rsh otherhost cat remotefile ">" other_remotefile

PŘÍKAZ   rcp

rcp soubor1 soubor2
rcp soubor ... adresář

soubor zapisujeme ve tvaru: user@host:path (lokální bez @)
lze i: rcp user@host1:path   user@host2:path
rhosts: localhost -> host1 -> host2   přičenž: host1 <> host2 <> localhost
POUŽÍVEJTE BEZPEČNÉ ALTERNATIVY:
ssh, scp