Mail

FORMÁT DOPISU

1977 - ARPANET - RFC 733
1982 - INTERNET - RFC 822
  Standard for the Format of ARPA
  Internet Text Messages

HLAVIČKY - řádky od začátku zprávy až po první prázdný řádek
TĚLO - další řádky
HLAVIČKY


Dlouhý "TEXT HLAVIČKY" lze zapsat i na více řádků - další řádky začínají bílým místem (  ,TAB) v 1. sloupci.
TYPY HLAVIČEK:

NESTRUKTUROVANÉ
jejich obsah je informativní pro člověka, počítač je neanalyzuje.
Subject: Dobrá rada
STRUKTUROVANÉ
dekódují se jednotlivé údaje

SPECIÁLNÍ ZNAKY STRUKTUROVANÉ HLAVIČKY

. @ spojení slov do doménového jména
"text" zápis slova obsahujícího spec. znaky, oddělovač, ...
(text) komentář - ignoruje se
<text> adresa (příp. včetně cesty) nijak se netransformuje
[doména]   doménový literál - nijak se netransformuje

V hlavičce se nerozlišuje mezi malými a velkými písmeny.

Return-path: doména + cesta
Zpáteční cesta k odesílateli (vs. Reply-to:).
Received:
from   doména Od koho
by doména Komu
via atom Fyzická cesta
with atom Protokol
id msg-id Identifikace dopisu
for addr-oper Původní formát
; datum+čas   Čas přijetí

Tento záznam se přidá při každém zpracování během transportu dopisu (relay).
Reply-To: adresa {,adresa}
Adresa pro zaslání odpovědi (je-li různá od odesílatele).
From: schránka
Identifikace odesílatele dopisu.
Sender: schránka
Identifikace skutečného odesilatele (tvůrce) dopisu, je-li různá od pole From:

POUŽITÍ ADRES PŘI ODPOVĚDI

 • chyby při transportu se zasílají na Sender: (je-li)
 • na Sender: je nezasílá odpověď
 • pokud je Reply-To:, má přednost před From:
 • jinak se odpověď zasílá na From:
 • na adresu Sender: se posílá odpověď jen explicitně, pokud je třeba komunikovat se zodpovědnou osobou

FORWARDING - PŘEDÁNÍ DOPISU

Příjemce dopisu může dopis předat dále se zachováním všech původních hlaviček - původní zůstanou a vloží se nové začínající na Resent.

Resent-Reply-To: adresa {,adresa}
Resent-From: schránka
Resent-Sender: schránka
Date: datum + čas
Resent-Date:
Datum a čas odeslání dopisu.
To: adresa {,adresa}
Resent-To:
Primární adresáti.
cc: adresa {,adresa}
Resent-cc:
Sekundární adresáti.
bcc: adresa {,adresa}
Resent-bcc:
Tajné kopie. Hlavička se uvádí pouze u autorovy kopie.
Message-ID: msg-id
Resent-Message-ID:
Identifikační číslo dopisu.
In-Reply-To: msg-id
Identifikace dopisu, na něž se odpovídá.
References: msg-id
Identifikace další korespondence, na níž se odvolává.
Keywords: slovo {,slovo}
Klíčová slova.
Subject: text
Obsah dopisu.
Comments: text
Encrypted: slovo
Metoda zašifrování.
X-slovo: text
doplňující hlavičky.

FORMÁT ADRESY (SCHRÁNKY)

jméno@doména
[text] <jméno@doména>
vč. cesty:
[text] <@doména {,@doména}:jméno@doména>
Př:
brandejs@fi.muni.cz
brandejs@fi.muni.cz (Michal Brandejs)
Michal Brandejs <brandejs@fi.muni.cz>
Použití doménového literálu:

brandejs@[147.251.48.1]
Každý uzel musí mít e adresu: postmaster@DOMÉNA
MINIMÁLNÍ HLAVIČKY

Date: Date:
From:      From:
To: Bcc:   i prázdné
TEXT (TĚLO) DOPISU

1) OBYČEJNÝ DOPIS
- pouze zobrazitelné znaky 7bitové ASCII
- nesmí být samotná tečka na začátku řádku
2) ODPOVĚĎ
- Subject: Re: Můj dopis
- řádky původního dopisu se odsazují
> Původní text
>
Odpověď
PŘÍKLAD BĚŽNÉHO DOPISU
From brandejs@ref.tfs.com Web Feb 17 0:00:57 1993
Received: from aragon.ics.muni.cs by adelard.dcs.muni.cs
     (5.65c/UW-NDC Revision: 2.21) id AA08075; Fri, 19 Feb 1993 09:02:33 +0100
Received: from ref.tfs.com by aragon.ics.muni.cs
     (5.65c/UW-NDC Revision: 2.21) id AA24935; Fri, 19 Feb 1993 08:59:17 +0100
Received: by ref tfs.com (5.67/1.34)
     id AA01315; Thu, 18 Feb 93 23:59:06 -0800
From: brandejs@ref.tfs.com (Michal Brandejs)
Message-Id: <9302190759.AA01315@ref.tfs.com>
Subject: Toto je pouze testovaci zprava
To: brandejs@dcs.muni.cs
Date: Thu, 18 Feb 1993 23:58:57 -40962758 (PST)
Cc: brandejs%cspuni12.BITNET@gateway.tfs.com
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL13]
Content-Type: text
Content-Length: 110
Status: RO
-- prázdný řádek - začátek těla dopisu --
Toto je test, jestli funguje a jak funguje posta.
Po precteni tento dopis s klidem zahod. :-)

Ahoj

Michal

MAILING - LIST

Všechny dopisy zasílané na adresu MAILING - LISTu se automaticky rozesílají všem přihlášeným účastníkům.
Dopis je MAILING - LISTem pouze předán, hlavičky se nemění.
Na adresu MAILING - LISTu se smí zasílat jen dopisy vztahující se k danému tématu! Nezasílají se tam prosby o přihlášení, či odhlášení, ani jiné organizační požadavky.
Každý MAILING - LIST má svého správce na adrese:

jméno_mailing-listu-reguest@doména
např:
  motif-request@alfalfa.com
Na tuto adresu se zasílají žádosti o přihlášení, ...
Zařazování účastníků provádí osoba.
Please add me to mailing-list motif.
My name is ...
My e-mail address is ...
AUTOMATICKÉ ZAŘAZOVÁNÍ V SÍTI BITNET:

TELL LISTSERV AT CEARN SUB IBMPC-L Michal Brandejs
UNSUB

Příspěvky se potom zasílají na adresu:
IBMPC-L@CEARN.BITNET

ZASÍLÁNÍ NETEXTOVÝCH INFORMACÍ

uuencode soubor soubor_u_příjemce > zakódovaný soubor
| mail ...
ZAKÓDOVANÝ SOUBOR OBSAHUJE POUZE ZOBR. ASCII ZNAKY:
begin 0644 celek.tar.Z
N ...
.
.
end
VÍCE MENŠÍCH SOUBORŮ JE VHODNÉ POSÍLAT JAKO CELEK:
tar cvf celek.tar soubor1 soubor2 ...
PŘED PŘENOSEM JE VHODNÉ ZKOMPRIMOVAT:
compress celek.tar
ZAKÓDUJEME:
uuencode celek.tar.Z celek.tar.Z | mail ...
PŘÍJEMCE POTOM EXTRAHOVANÝ DOPIS ROZKÓDUJE:
uudecode DOPIS
VYTVOŘÍ SE SOUBOR celek.tar.Z