FTP

FTP

FILE TRANSFER PROTOKOL

aisa$ ftp atys.fi.muni.cz
Connected to atys.fi.muni.cz
220 atys.fi.muni.cz FTP server ...... ready
Name (atys.fi.muni.cz:novak): blecha
331 Password required for blecha
Password: dlouhe.bile.podkolenky
230 User blecha logged in.
ftp> help
.........
ftp> help quit
quit   terminate ftp session and exit
ftp quit
221 Goodbye
aisa$

PŘÍKAZY FTP

man ftp
OTEVŘENÍ RELACE:
open [adresa]
close
PROHLÍŽENÍ ADRES. STROMU VZDÁLENÉHO POČÍTAČE
ls
dir [[adresář]lok_soubor]
NASTAVENÍ PRACOVNÍHO ADRESÁŘE
cd adresář   - ve vzdáleném počítači; pwd zjistí
lcd adresář  - v lokálním počítači
NASTAVENÍ TYPU PŘENOSU
ascii  - textový režim přenosu (provádí se konverze CR,LF <-> LF)
bin    - binární ...
PŘENOS SOUBORU
get vzdál_soubor [lok_soubor]
put lok_soubor [vzdál_soubor]
PŘENOS VÍCE SOUBORŮ
prompt   - přepínač dotazování
mget vzdál_soubor
mput lok_soubor
NĚKTERÉ DALŠÍ PŘÍKAZY
!   - příkaz pro lokální shell
delete
mdelete
hash   - vypíše # po každém přeneseném bloku (8Kb?)
chmod

ANONYMNÍ FTP PŘENOSY a WU - FTPD

aisa$ ftp ftp.fi.muni.cz
Connected to ftp.fi.muni.cz
220 anxur FTP server (Version wu - XXXX) XXX...XXX ready
Name (ftp.fi.muni.cz:xnovak): anonymous
			   ftp (pouze pro wu)
331 Guest login ok, send your complete e-mail address or password
Password: xnovak@fi.muni.cz
	 xnovak@         pouze pro wu
SPRÁVCE SYSTÉMU PŘI VYTVÁŘENÍ WU ANON. FTP:

 • určí kořen stromu pro anonym. FTP přístup; WUFTPD nedovolí ani přes odkazy přístup mimo
 • určí limitní počty uživatelů připojených lokálně a vzdáleně
 • určí časy povolení přístupu pro skupiny
 • určí typ zaznamenávaných operací
 • určí formu kontroly hesla pro anon. přenosy
 • popíše, které adresáře jsou "INCOMING"
 • určí aliasy pro používané adresáře
 • určí programy realizující compress, tar
dir adresář
bin
get adresář.tar
get soubor.Z
get soubor.gz
get adresář.tar.gz

STRUKTURA ADRESÁŘŮ PRO ANON. FTP