Ke změně hesla je zapotřebí stisk kláves Ctrl+Alt+Del, čímž se vám otevře dialogové okno Windows Security. Zde pokračujte stisknutím tlačítka Change Password. Do kolonky Old Password zadejte své staré heslo, do New Password nové heslo o minimální délce 5 znaků. V poslední kolonce Confirm New Password své nové heslo potvrďte opětovným napsáním. Ukončete stiskem klávesy enter.

Zapomenutí/opětovné nastavení hesla

V případě, že heslo zapomenete nebo máte pocit, že vám heslo do systémů FI (windowsové nebo unixové) nefunguje, nastavte si nové aplikací na ISu. Toto heslo bude platné na všech systémech FI.

Odpovědný kontakt: win(atsign)fi(dot)muni(dot)cz