Software a připojení k terminálovému serveru

Windows

Pro připojení k terminálovému serveru se používá klient Remote Desktop. Program spustíte buďto příkazem mstsc.exe nebo ho najdete v nabídce Start->All Programs->Accessories->Remote Desktop Connection.

Po spuštění programu Remote Desktop stačí jen jako jméno pocítače, na který se chcete připojit, vyplnit ate.fi.muni.cz a zvolit Connect. Můžete si případně upravit další nastavení týkající se zobrazení, přenosu zvuku, mapování atd., zobrazí se vám kliknutím na Options.

Popis možností nastavení:

 • karta General: User name, Password, Domain - zde si můžete předvyplnit přihlašovací údaje
 • karta Display: Nastavení velikosti okna klienta a barevné hloubky. Pokud se připojujete s pomalým připojením (např. po modemu), je dobré dát nižší barevnou hloubku.
 • karta Local Resources: Remote computer sound - zda se má přenášet zvuk; Keyboard - nastavení ALT+TAB pro přepínání aplikací; Local Devices - povolení mapování lokálních disků, tiskáren a portů přes klienta na server
 • karta Programs: pokud chcete na serveru jen spustit specifický program, stačí zadat zde
 • karta Performance: nastavení ovlivňující velikost přenášených dat, souvisí s rychlostí síťového připojení

Linux/Un*x

Uživatelé, kteří chtějí využívat windowsový terminál server z linuxu si musí na svou (Linuxovou/Unixovou) stanici nainstalovat klientskou část. Tu obstarává například balík se jménem freerdp. Ten bývá často implicitně prítomen v mnoha Linuxových distribucích, nebo si jej mohou uživatelé sami doinstalovat na svou stanici. Buď si mohou stáhnout zdrojové kódy z domovské stránky projektu freerdp (http://www.freerdp.com) a zkompilovat, nebo využít již zkompilovaných balíků rpm, např. z http://www.rpmfind.net, kde stačí zadat freerdp a stránka vyhledá příslušná rpm. Balík se dá nainstalovat pomocí příkazu "rpm -ivh jmeno_baliku.rpm" (musíte být root).

Po aktualizaci protokolu RDP na vyšší verzi je možné, že některé klientské implementace, jako například rdesktop, nebudou schopné se připojit. Řešením je použít alternativní klienty, kteří mají podporu i novějších verzí protokolu RDP jako například freerdp.

Pokud už tedy máme některou z výše uvedených možností freerdp na stanici rozchozeny, tak se můžeme připojit k Windows terminal serveru pomocí příkazu:

xfreerdp -d NTFI -u xlogin ate.fi.muni.cz

Na terminálu budete vyzváni k zadaní svého fakultního hesla. Po úspěšném zadání hesla se objeví okno s terminálovým serverem.

Všechny přepínače programu freerdp se vypíší po spuštění xfreerdp bez parametru, nejdůležitější jsou:

 • -a barevná hloubka nastaví barevnou hloubku term. serveru
 • -f celoobrazový (full-screen) mód
 • -k klávesnice zvolí danou klávesnici

Příklad: xfreerdp -d NTFI -u xlogin -g 1920x1140 -xl -k en-us ate.fi.muni.cz

Mac OS X

Pokud používáte k instalaci software projekt MacPorts, pak můžete jednoduše nainstalovat balík FreeRDP příkazem port install freerdp a pak v terminálu spustíte příkaz /opt/local/bin/xfreerdp -d NTFI ate.fi.muni.cz, jak je popsáno v sekci pro Linux. Takto je možné postupovat i na fakultních strojích luna01-12.

Další možností je instalace Microsoft Remote Desktop Connection Client for Mac. Po spuštění klikněte na New a v novém okně jako PC name zadejte ate.fi.muni.cz, jako User name zadejte NTFI\xlogin a jako Connection name např. ate. Zavřete okno a poklepejte na nově vytvořenou položku pod My Desktops. Akceptujte certifikát, zadejte heslo a přihlaste se.

Přihlášení na terminálovém serveru

Případnou hlášku „Restart your computer to finish installing updates“ prosím ignorujte. Nedokázali jsme nastavit, aby se nezobrazovala a zároveň zůstalo zachováno, že se automaticky nainstalují dostupné aktualizace, ale v případě nutnosti restartu se terminálový server nerestartuje.

Při úspěšném připojení se Vám zobrazí plocha terminálového serveru s klasickým přihlašovacím oknem. Zde zadejte své uživatelské jméno a heslo na fakultní Windows a jako doménu vyplňte NTFI. Jestliže jste zapomněli své heslo, můžete si ho změnit na fakultní administrativě (https://fadmin.fi.muni.cz/auth/sys/zmena_hesla.mpl).

Pokud se přihlásíte, zobrazí se Vám standardní plocha, jako by jste byli přihlášeni lokálně. Mezi lokálním prostředím na Vašem počítači a relací na terminálovém serveru můžete volně přepínat; když máte spuštěn Remote Desktop pod Windows v celoobrazovkovém režimu, slouží k tomu horní vysouvací lišta.

Odhlášení/odpojení z terminálového serveru

Po ukončení práce na serveru odhlašte spuštěním skriptu odhlášení uživatele, který naleznete na ploše. Relaci nemusíte vždy odhlašovat, připojení můžete také jen přerušit. Když pouze ukončíte klientskou aplikaci Remote Desktop, tak Vás server neodhlásí, ale Vaše relace se uloží, všechny Vaše aplikace zůstanou běžet a při příštím připojení pokračujete jako před odpojením. Vaše relace je na serveru uchována dva dny, pak vás server odhlásí.

I v případě pouhého odpojení ale doporučujeme uložit veškerou rozpracovanou práci a otevřené dokumenty, protože pokud na serveru není nikdo aktivní, může být restartován kvůli dokončení instalace aktualizací, třebaže se snažíme takové restarty provádět tak, aby uživatele ovlivnily co nejméně.

Uživatelské nastavení prostředí terminálového serveru (profil)

Pro uživatelská nastavení v rámci vzdáleného přístupu k terminálovému serveru se používá profil speciálně pro připojení přes TS. Ten máte uložený v adresáři \\ate\tsprofiles\vas_login. Složka \\ate\tsprofiles je sdílená, takže si ji můžete v rámci fakulty mapovat z Vašich počítačů, pokud nebudete přihlášení na serveru. Hledat byste ji mohli pokud potřebujete např. nějaká data z My Documents a nechcete se graficky přihlašovat na server.

Přístup na lokální klientské disky v relaci terminálového serveru

Pokud při spuštění klienta Remote Desktop pod Windows povolíte mapování lokálních disků (Options->Local Resources-> Disk Drives v poli Local Resources), můžete přímo v terminálové relaci přistupovat k lokálním diskům. Najdete je ve složce This PC v sekci Devices and drives.

Přístup k homu na unixu

Unixový fakultní home ze serveru atlas se Vám mapuje jako disk Z, případně si jej můžete namapovat jako \\home\vase_uzivatelske_jmeno.

Úspěšné připojení disku je podmíněno povoleným exportem homu na stroj XYZ protokolem smb.

Na Fakultní administrativě (https://fadmin.fi.muni.cz/auth/sit/export_home.mpl) musí být povolena:

 • podsit_48 a protokol smb nebo
 • všechna_zařízení a protokol smb nebo
 • uživatelem určený export na stroj XYZ protokolem smb.

Tisk

Pro tisk můžete využít stejných tiskáren, které máte k dispozici na Vašem lokálním PC. Je třeba povolit mapování lokálních tiskáren při spuštění klienta, podobně jako pro povolení mapování lokálních disků. Lokální tiskárny pak již máte přímo namapované ve složce Devices and Printers.

Pokud potřebujete tisknout na fakultní síťové tiskárně přímo ze serveru, musíte si nejprve danou tiskárnu přidat. To lze provést stažením a spuštěním instalátoru tiskárny, ktrý je k dispozici v tabulce tiskáren ve sloupci win v pravo.

Odpovědný kontakt: win(atsign)fi(dot)muni(dot)cz