Namapování TEMP adresáře ze studenské stanice

Na všech studentských stanicích s OS Windows jsou vzájemně sdílené TEMP adresáře. Tzn., ze např. na stroji Dryada16 si do adresáře C:\TEMP uložíte nějaká data a později si tato data můžete zpřístupnit na jiné stanici tím, že si namapujete TEMP adresář stroje Dryada16. Postup mapování TEMP adresáře je následující:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu My Computer na Vaší pracovní ploše
  • Zvolte položku Map network drive
  • V kolonce Drive si zvolte písmeno disku, prostřednictvím kterého budete mít přístup na domovský adresář, např. zvolíte-li si písmeno Z:, pak obsah TEMP adresáře je vám přístupný jako disk Z:\
  • Do kolonky Path zapište \\jméno_stroje\temp
  • Dál už nemusíte vyplňovat nic, stiskněte tlačítko OK pro připojení TEMP adresáře ze stanice

Za jméno_stroje můžete zvolit z následujících názvů:

  • Naiada01Naiada16
  • Nereis01Nereis21
  • Dryada01Dryada16
  • Titan01Titan26
  • Sirene01Sirene28

Adresáře jsou také přístupné programem smbclient ze serveru aisa či obecně z fakultních un*xových strojů, např. příkazem smbclient //jméno_stroje/temp -U NTFI\\váš_login

Upozorňujeme, že TEMP adresáře nejsou vhodné pro ukládání jakýchkoli důležitějších dat a za data v nich uložená nelze ručit. Data nejsou zálohována a mohou být v případě potřeby promazána správcem. To se nestává často, ale může k tomu dojít kdykoli: obecně v rámci reinstalace zpravidla mezi semestry, nebo při nedostatku místa na disku (v takovém případě, bude-li to možné, budou spíše ponechány adresáře pojmenované loginem tvůrce). Za normálních okolností ale lze předpokládat, že data v TEMP adresářích pravděpodobně vydrží minimálně do konce výuky v daném semestru. Je nicméně potřeba mít na paměti, že pokud svým datům nezměníte práva, může je defaultně kdokoli nejen číst, ale i smazat.

Odpovědný kontakt: win(atsign)fi(dot)muni(dot)cz