Převod uživatelských profilů z Windows XP na Windows 7

Před podzimním semestrem 2010 byl na počítačích s OS Windows v počítačové hale a v počítačových učebnách změněn operační systém z Windows XP na Windows 7. Existující uživatelské profily z Windows XP ovšem nelze přímo použít ve Windows 7. Části starých profilů, které lze použít v nových profilech, byly zkopírovány, jak ukazuje níže uvedená tabulka. Zároveň byly tyto části profilu přesměrovány do podadresáře _profile domovského adresáře uživatele (přístupný jako disk h:, případně jako \\afrodita\home\username), aby nemusely být kopírovány mezi stanicemi a serverem při každém přihlášení a odhlášení (adresář Application Data byl do domovského adresáře přesměrován už ve Windows XP). Zbylá část starého profilu byla zkopírována do podadresáře _profile\_zaloha_profilu_xp domovského adresáře uživatele.

Podadresář profilu ve Windows XPPodadresář profilu ve Windows 7
Application DataAppData\Roaming
CookiesAppData\Roaming\Microsoft \Windows\Cookies
NethoodAppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
PrintHoodAppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
RecentAppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
SendToAppData\Roaming\Microsoft\Windows\Send To
Start MenuAppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
TemplatesAppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
DesktopDesktop
My DocumentsDocuments
FavoritesFavorites

Odpovědný kontakt: win(atsign)fi(dot)muni(dot)cz