Program MSDN AA

MSDN Academic Alliance je licenční program společnosti Microsoft, který členské katedře či fakultě (dále budeme uvažovat jen fakultu, což je případ FI) poskytuje neomezené množství licencí vybraných produktů pro výukové a výzkumné účely – do učeben, laboratoří, pro učitele, ale i pro studenty předmětů dané fakulty, kteří si tyto produkty mohou instalovat na domácí počítače.

Co je v programu zahrnuto

Program MSDN AA zahrnuje
 • Operační systémy (Windows) včetně SDK a DDK
 • Serverové produkty (Windows Server, ISA Server, BizTalk Server, Exchange Server, SQL Server, Systems Management Server…)
 • Visual Studio .NET
 • Aplikace: Visio Professional, Project Professional, Access, Virtual PC…
 • MSDN Library
 • Azure (návod na aktivaci)
… a další. Kompletní seznam produktů zahrnutých v programu. Zahrnuty nejsou například součásti Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) nebo aplikace pro domácí uživatele (hry, vzdělávací software apod.).

Kdo může program využít

Studenti FI – na své domácí počítače, pokud studují alespoň jeden předmět oboru informatika (triviálně splněno). Student musí být studentem FI, nestačí mít na FI zapsán nějaký předmět. Po ukončení studia na FI mohou software dále používat, ale nesmějí jej nově instalovat (např. při reinstalaci počítače) a neobdrží již od FI žádné aktualizace.
Učitelé FI – na své počítače v kancelářích, pokud jsou zaměstnanci FI a současně vyučují informaticky orientovaný předmět, za specifických podmínek (zájemci z řad učitelů nechť kontaktují administrátora MSDN AA na FI MU).
Doktorští studenti FI – na své počítače v kancelářích.
Dále je možné software instalovat v počítačových učebnách FI. Žádné z uvedených použití nesmí odporovat povoleným možnostem využití programu a zejména nesmí odpovídat některému ze zakázaných využití programu – viz dále.

Využití programu

Software v rámci programu MSDN AA je možné využívat:
 • Pro účely a podporu výuky a neziskového či grantového výzkumu v oboru informatika.
není možné využívat například:
 • Pro ziskový výzkum (např. při zapojení firem) a výuku (např. školení externích subjektů).
 • Jako terminál pro přístup k Unixu/Linuxu (ve smyslu převažující využití – není samozřejmě problém číst maily na aise).
 • Na počítače rodičů, kamarádů apod.
 • Pro komerční vývoj aplikací či jinou ziskovou práci.
 • Pro činnost v rámci fakulty, která nesouvisí s výzkumem či výukou (např. ekonomika, správa sítí či jiná infrastruktura).
Pokud máte zájem o využití, které zde není explicitně uvedeno nebo dostatečně vysvětleno, neexperimentujte a kontaktujte raději administrátora programu.

ELMS – download server MSDN AA

ELMS je webový systém, který slouží pro správu licencí a distribuci softwaru v programu MSDN AA. Pokud máte k tomuto programu přístup, na titulní stránku systému se dostanete kliknutím na odkaz MSDN AA, v autentizované části fakultní administrativy. Nebo použijte odkaz http://e5.onthehub.com/.., který stejně přesměruje Váš požadavek na ověření na servery fakultní administrativy, kde se musíte autentizovat loginem a heslem pro systémy FI. Proto je tato cesta pomalejší.

Postup pro získání software Na úvodní stránce vyhledejte požadovaný produkt. Dále následuje intuitivní sekvence klikání: “Add To Cart“ -> „Check Out“ -> „I Accept“ -> „Proceed With Order“ a klik na Start Download. Na této stránce se také dozvíte instalační / aktivační klíč. Stažení SW probíhá přes Secure Download Manager, který je nutné nejdříve nainstalovat. Pomocí něho pak lze spustit soubory .SDX, které stáhnou zašifrovaný balíček a poté ho dešifrují a rozbalí na vašem lokálním disku.

Většinu balíků je možné stáhnout a nainstalovat pouze několikrát. Pokud potřebujete další stažení nebo instalační/aktivační klíč, napište administrátorovi programu s odůvodněním.

Kontakty

 • Administrátor MSDN AA na FI MU: RNDr(dot) Šimon Suchomel: suchomel(atsign)fi(dot)muni(dot)cz
 • Kontaktní adresa: win(atsign)fi(dot)muni(dot)cz

Odpovědný kontakt: win(atsign)fi(dot)muni(dot)cz