Pokud chceme někomu nastavit práva na nějaký podadresář našeho domovského adresáře, je nutné nastavit tomuto uživateli nějaká práva i na nadřazené adresáře. Například, pokud budu uživatel LOGIN1 a ve svém domovském adresáři budu mít podadresář DIR1\DIR2 a budu chtít uživateli LOGIN2 nastavit práva k adresáři DIR2, musím mu povolit alespoň procházení (eXecute) případně i (Read) i na nadřazené adresáře LOGIN1 a DIR1. Pokud uživateli LOGIN2 přidám právo Read i eXecute, bude vidět obsah (jména souboru a podadresářů, nikoli jejich obsah) nadřazených adresářů. Pokud mu přidám pouze právo eXecute, nebude sice vidět obsah nadřazených adresářů, zároveň to ale bude znamenat, ze se do nich nebude moci přepnout v nějakém souborovém manažeru (Explorer, Salamander), bude tedy muset znát přesnou cestu k podadresáři a přepnout se přímo do něj (příkaz cd na příkazové řádce, shift+F7 v Salamandru, ctrl+G).

Pro usnadnění práce jsme vytvořili pomocný skript, který nastaví všechny potřebné věci a není nutné je jednotlivě vyklikávat. Po spustení Start/Programs/prava.cmd se na písmeno Z: (musí být volné) namapuje \\nereus\profiles, kde je k dispozici skript prava.pl, který se napoprvé spustí bez parametrů a vypíše nápovědu. Pak jej lze zavolat s parametry popsanými v nápovědě, např.

prava.pl login1\dir1\dir2 c login2

nastaví (za předpokladu spuštění uživatelem LOGIN1) uživateli LOGIN2 práva Read a eXecute na adresáře J:\LOGIN1 (domovský adresář uživatele LOGIN1) a J:\LOGIN1\DIR1 a právo Change na adresář J:\LOGIN1\DIR1\DIR2, všechny jeho podadresáře a soubory v nich obsažené. Za běhu vypisuje konkrétní příkazy, kterými nastavil práva.

Je nutné si uvědomit, že pokud jakýmkoli způsobem nastavíte nejaká práva na nejaký adresář, tato práva se budou dědit na všechny podadresáře v daném adresáři od této chvíle vytvořené. Pokud by tedy v našem modelovém příkladu uživatel LOGIN1 upravil práva výse uvedeným způsobem a pak ve svém domovském adresáři vytvořil adresář DIR3 (zároveň J:\LOGIN1\DIR3, protože na disku J: jsou namapovány domovské adresáře všech uzivatelů), tento adresár zdědí i práva RX pro uživatele LOGIN2, takže tento bude moci vidět názvy souborů a podadresářů v DIR3. Pokud by toto mělo být na závadu, je nutno práva manuálně odebrat.

Odpovědný kontakt: win(atsign)fi(dot)muni(dot)cz