Princip funkce proxy cache

Provoz na Internetu v současné době sestává v značné míře z HTTP, nosného protokolu World Wide Webu. Velice často se stává, že po stejných (kapacitně limitovaných a placených) datových linkách putují stejná data (stejné webové stránky, grafika atd.) mnohokrát k různým žadatelům o ně. Tento efekt lze částečně eliminovat zavedením právě proxy cache. Jde o počítač nebo program, na který se WWW prohlížeče obracejí stejným způsobem, jako se obracejí na WWW servery (pro uživatele je celý proces transparentní).

V iniciálním stavu funguje proxy jako pouhý prostředník mezi prohlížečem a Internetem. Přicházející požadavky o data proxy vyřídí tak, že si data vyžádá přímo z originálního zdroje v Internetu, ovšem po příjetí je nejen přepošle zpět žádajícímu WWW prohlížeči, ale uloží si je také ve vlastní paměti. Všechny konsekventní požadavky o data, která má proxy takto zapamatovaná, jsou pak proxy serverem vyřízeny vrácením dat z vlastní paměti, tj. rychle a bez zbytečného zatěžování vnějšího Internetu. Používáním proxy na FI, kde v místní síti pracuje veliké množství uživatelů (kteří pravděpodobně už vámi žádané stránky na proxy server "uložili"), Internetu obzvlášť ulevíte.

Z principu věci vyplývá, že proxy může vypomoci pouze v případě požadavků na statická data. Toto omezení eliminuje převážně webové stránky (ne obrázky a jiné objekty z nich odkazované), neboť tyto bývají často dynamické (např. CGI skripty). Vašemu prohlížeči lze navíc říci, aby pro stránky z určitých domén (typicky z lokální domény) chodil přímo a ne přes proxy cache. Je totiž zbytečné, aby se v cache ukládalo i to, co je stejně dostupné v lokální síti.

Proxy cache na FI

Používat proxy umí snad každý větší software, který komunikuje s Internetem pomocí HTTP. Každému takovému programu je třeba dát vědět, jak se místní proxy jmenuje a na jaký port, místo klasického 80, má svoje požadavky proxy zasílat. Pro značnou různorodost v tom, jak se tyto detaily v programech konfigurují, nepodáváme návod pro adekvátní nastavení. Půjde však nejspíše o velmi jednoduchý proces.

Místní HTTP proxy běží na linuxovém stroji cache.fi.muni.cz a je dostupná na TCP portu 3128, a to pouze ze sítě MU. Cache realizuje program Squid, což je patrně nejrozšířenější zástupce HTTP proxy daemonů.

Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz