Fakultní webové proxy

Ve fakultní síti provozujeme cacheující webový proxy server, který je možné využít pro webový přístup k zdrojům dostupným jednom ze sítě FI nebo pro zpřístupnění Internetu pro zařízení v sítích FI s privátními adresami.

Služby fakultního proxy serveru jsou dostupné jenom v rámci sítě MU. U prohlížečů/nástrojů se může postup konfigurace lišit. Typicky však stačí nastavit adresu proxy serveru cache.fi.muni.cz a TCP port 3128.

Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz