Pokud chcete použít novější verzi šifrovacího systému PGP (Pretty Good Privacy 5.0) v poštovním programu Pine, udělejte následující:

V sekci Setup -> Config nastavte

  • display-filters: _BEGINNING("-----BEGIN PGP")_ /packages/run/pgp-5.0i/bin/pgpv +OutputInformationFD=1
  • sending-filters: /packages/run/pgp-5.0i/bin/pgps -at, /packages/run/pgp-5.0i/bin/pgpe -ats -r _RECIPIENTS_

Nastavení display-filters znamená, že kdykoli Vám dojde PGP-zpráva, bude automaticky přefiltrována programem pgpv, který se Vás zeptá na heslo, pokud byla zpráva zašifrována Vaším veřejným klíčem, a který ze zprávy vytáhne všechny poslané klíče.

Nastavení sending-filters definuje 2 filtry, které mohou zpracovat zprávu, kterou posíláte:

  • pgps -- zprávu pouze podepíše Vaším tajným klíčem
  • pgpe -- zprávu podepíše Vaším tajným klíčem a zašifruje veřejným klíčem adresáta

Pokud jsou programy pgpv, pgps a pgpe uloženy v jiném adresáři než /packages/run/pgp-5.0i/bin, je nutné nastavení filtrů příslušně upravit.

Hodně zábavy, Martin.

Funguje to ale až s PINE 4.10. Nevím proč to nefunguje se starší verzí :-(

(c) Martin Hanzálek, xhanzal(atsign)fi(dot)muni(dot)cz

Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz