Čeština a národní prostředí

Unixové systémy na FI umožňují flexibilní nastavení národního prostředí. Dvě základní možnosti jsou nastavení jazyka a kódování.

Nastavení jazyka říká, jak mají na vás mluvit programy. V jakém jazyce jsou menu, chybová a jiná hlášení a podobně. Nastavení kódování definuje v jakém kódování jsou dokumenty v editorech, výpisy v menu a jiné texty, které systém zobrazuje.

Své aktuální nastavení zjistíte zadání příkazu:

 locale 
na příkazové řádce. Tento příkaz zobrazí sadu proměnných, které definují chování národního prostředí (formát času, telefonních čísel, peněžní jednotky a pod). Formát se skládá ze dvou částí oddělených tečkou, například:
cs_CZ.ISO8859-2
První část
cs_CZ
definuje český jazyk. Jiné možnosti jsou například:
en_US
sk_SK
fr_FR
a mnohé jiné. Tato část definuje, jaký jazyk se má použít na komunikaci s uživatelem. Druhá část
ISO8859-2
definuje kódování, dle kterého se texty interpretují. Jiné možnosti jsou například:
ISO-8859-1
UTF-8
koi8r
a mnohé jiné. Všechny možnosti nastavení, které systém zná, je možné vypsat příkazem
locale -a
Chceme-li změnit nastavení například na anglický jazyk s kódováním UTF-8 (které jsme našli jako možnost ve výpisu předchozího příkazu), uděláme to příkazem:
export LANG=en_US.UTF-8
v souboru ~/.profile.