Čeština a národní prostředí

Unixové systémy na FI umožňují flexibilní nastavení národního prostředí. Dvě základní možnosti jsou nastavení jazyka a kódování.

Nastavení jazyka říká, jak mají na vás mluvit programy. V jakém jazyce jsou menu, chybová a jiná hlášení a podobně. Nastavení kódování definuje v jakém kódování jsou dokumenty v editorech, výpisy v menu a jiné texty, které systém zobrazuje.

Své aktuální nastavení zjistíte zadání příkazu:

locale

na příkazové řádce. Tento příkaz zobrazí sadu proměnných, které definují chování národního prostředí (formát času, telefonních čísel, peněžní jednotky a pod). Formát se skládá ze dvou částí oddělených tečkou, například: cs_CZ.ISO8859-2.

První část cs_CZ definuje český jazyk. Jiné možnosti jsou například en_US, sk_SK, fr_FR a mnohé jiné. Tato část definuje, jaký jazyk se má použít na komunikaci s uživatelem.

Druhá část ISO8859-2 definuje kódování, dle kterého se texty interpretují. Jiné možnosti jsou například: ISO-8859-1, UTF-8, koi8r a mnohé jiné.

Všechny možnosti nastavení, které systém zná, je možné vypsat příkazem

locale -a
Chceme-li změnit nastavení například na anglický jazyk s kódováním UTF-8 (které jsme našli jako možnost ve výpisu předchozího příkazu), uděláme to příkazem:
export LANG=en_US.UTF-8
v souboru ~/.profile.