φ chat: Jabber server FI

Co je Jabber?

Jabber (protokol XMPP) je systém pro okamžitou komunikaci, instant messaging, jehož hlavní výhodou je otevřená specifikace a distribuovaná implementace. Uživatelé tedy nejsou závislí na politice jednoho provozovatele IM sítě. Protokol XMPP využívají například služby Google Hangouts a Facebook chat. Přitom je ale plně zachována možnost vzájemné komunikace mezi uživateli připojenými k navzájem různým Jabber serverům, podobně jako je tomu například u e-mailu.

Jak se připojím?

Každý uživatel sítě FI má vytvořený vlastní Jabber účet (JID) ve tvaru login@fi.muni.cz s fakultním heslem (stejné jako je pro přihlášení k serverům a stanicím FI, obecně jiné než heslo do ISu).

Podobně jako u jiných IM sítí i zde je třeba mít nainstalovaného klienta, například multiplatformní Pidgin nebo Psi, ale existuje jich opravdu celá řada. Konfigurace připojení v různých klientech se může lišit, většinou ale stačí zvolit protokol Jabber/XMPP, vyplnit svoje JID login@fi.muni.cz a svoje heslo. Případně čtěte níže sekci potíže s připojením. Vyzkoušet službu bez instalace klienta je možné přes webové rozhraní.

Diskusní místnosti

Komunikaci více uživatelů je možno realizovat pomocí tzv. konferencí (diskusních místností, chat rooms, multi-user chat, MUC). Konferencí na našem serveru se mohou účastnit jen uživatelé z Fakulty informatiky. Upozorňujeme, že záznamy z těchto konferencí jsou archivovány a jsou k dispozici správcům. V souvislosti s tím pak také musíme připomenout nutnost dodržování provozních pravidel počítačových systémů FI, zejména dodržování zásad slušné komunikace. Konferenční místnosti na FI mají adresu místnost@chat.fi.muni.cz. Obecná diskuze je na adrese fi(atsign)chat(dot)fi(dot)muni(dot)cz.

Vyhledávání uživatelů a konferencí jsou služby přístupné přes tzv. vyhledávání služeb (service discovery). Detaily se liší klient od klienta, ale použití bývá v zásadě intuitivní. V případě problémů konzultujte dokumentaci svého Jabber klienta.

O protokolu XMPP

Každý uživatel je zaregistrován na některém ze serverů, kde je mu přidělen jednoznačný identifikátor - tzv. Jabber ID, nebo JID - a zvolí si heslo pro autentizaci. Jabber ID má tvar stejný jako e-mailová adresa: uživatel@doména.

Posílat zprávy si můžete s libovolným uživatelem Jabberu připojeným ke kterémukoli jinému serveru. Stačí přidat příslušné JID do svých kontaktů. V rámci našeho serveru je možno také vyhledávat uživatele na základě jména. Pokud spolu chtějí komunikovat dva uživatelé připojení k různým serverům, zprávy si tyto servery vyměňují automaticky. To většinou platí i pro MUC konference.

Mnoho serverů poskytuje také další služby, jako brány do jiných IM sítí (ICQ, MSN,...), posílání SMS, předpovědi počasí, slovníky atd. Služba Google Talk poskytovaná společností Google je založena na protokolu XMPP obohaceném o internetovou telefonii.

Potíže s připojením

Někteří Jabber klienti mohou vyžadovat podrobnější nastavení konfigurace. Službu Jabber provozujeme na serveru chat.fi.muni.cz, číslo portu 5222, metoda zabezpečení STARTTLS. Někteří klienti mohou vyžadovat starší formu zabezpečení SSL, která pak běží na portu 5223. Pro vstup do diskusní místnosti vyžadují někteří klienti úplný identifikátor místnosti (mistnost@chat.fi.muni.cz, například fi(atsign)chat(dot)fi(dot)muni(dot)cz).

Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz