Zpracování pošty v lokální síti FI

Každý uživatel s aktivním unixovým účtem má poštovní schránku, kterou lze adresovat buď login@fi.muni.cz (preferovaný způsob) nebo login@informatics.muni.cz (zastaralý způsob).

Veškerá pošta přicházející do domény FI je nejprve doručena na server relay.fi.muni.cz (alias pro anxur.fi.muni.cz). Odtud je přeposlána na cílový server ve fakultní síti (což může být opět Anxur). Na jaký server bude mail doručen, se rozhoduje podle:

  • jména serveru za zavináčem v adrese příjemce mailu,
  • cílového serveru pro daného příjemce.

První bod má rozhodovací prioritu před druhým. Pakliže tedy bude v mailu specifikován adresát xnovak99@example.fi.muni.cz, pak bude mail doručen na server example.fi.muni.cz. Pakliže bude za zavináčem uvedeno pouze fi.muni.cz nebo informatics.muni.cz, bude mail doručen na implicitní příjmový poštovní server uživatele xnovak99.

Tímto implicitním serverem je Aisa, nepožádá-li uživatel o změnu. Žádostem ze strany zaměstnanců FI je vyhověno automaticky (typické je přesměrování z Aisy na Anxura), ostatním bude vyhověno jen za výjimečných okolností. CVT FI spravuje poštovní systémy pouze na serverech Aisa a Anxur. Za fungování ostatních poštovních serverů ručí jejich příslušný správce. Jak s poštou doručenou na Aisu nebo Anxura pracovat, se dočtete zde.

Přeposílání (forwarding) pošty mimo FI

Chcete-li, aby veškerá pošta přicházející na vaši adresu na FI byla automaticky při příjmu přeposlána na (libovolnou) jinou adresu, vytvořte si na Aise či Anxurovi v domovském adresáři soubor .forward (úvodní tečka není překlep) a do něj vložte řádek s vepsanou cílovou adresou pro vaši poštu. Neuvádějte v tomto souboru samotnou adresu vaší schránky na FI - k ničemu dobrému by to nebylo; přinejhorším by došlo k nekontrolovatelnému zacyklení pošty.

procmail

Na Aise a Anxurovi je k lokálnímu doručování přijaté pošty do schránek používán program procmail (detailněji k jeho možnostem). Dovoluje poštu kupříkladu filtrovat nebo třídit do různých schránek na libovolných místech na serveru. Uživatelská konfigurace procmailu je čtena ze souboru .procmailrc v domovském adresáři. Procmail nepoužívá výše zmíněný soubor .forward a při zpracování příchozí pošty má účinek souboru .forward přednost před procmailem. .forward má taktéž přednost před anti-spamovou kontrolou. Proto chcete-li si přeposílat na jinou destinaci poštu bez spamu, nepoužívejte .forward, ale přeposílání pošty skrze .procmailrc.

Pokud si přejete poštu nejen přeposílat na externí adresu, ale uchovávat také její kopii ve schránce na FI, nahraďte řádek s externí adresou v souboru .forward řádkem ve tvaru user@example.com, login@localhost, kde login je váš unixový login na FI. Do řádku v souboru .forward lze takto s čárkou coby oddělovačem vložit libovolný počet externích adres, lokálních loginů nebo i názvů souborů (nutno specifikovat absolutní cestu), k nimž bude pošta připojována jakožto do mailboxů. Další informace zobrazí např. příkaz man 5 aliases.

Problém s cyklením bouncované pošty v muttu

Program mutt při bouncování pošty neodstraňuje hlavičku Delivered-To:, kterou fakultní poštovní server používá na detekci nekonečných cyklů v doručování pošty. Důsledkem je vracení se bouncované (tedy ne jakékoli odeslané) pošty s chybou mail forwarding loop. Řešení je přidat do svého ~/.muttrc řádek:

    unset bounce_delivered

Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz