Na FI jsou v současné době pro studenty dostupné 3 druhy relačních databází. Jedná se o PostgreSQL, MySQL a Oracle. SQL databáze jsou založeny na architektuře klient-server, a proto lze k jednotlivým databázím přistupovat vzdáleně z fakultní sítě a není potřeba mít na stroji s databází účet, stačí účet v samotné databázi. Všechny databáze běží na stroji db.fi.muni.cz, účty v databázích si mohou uživatelé vytvořit aplikací na Fakultní administrativě FI. Tam je možné najít i bližší instrukce, jak se k databázi připojit.

Dokumentace k databázovým strojům je k dispozici zde:

PostgreSQL
http://www.postgresql.org/docs/
MySQL
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en
Oracle
http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html

Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz