Pro převod mezi kódováními češtiny můžete zde na FI použít tři způsoby:

Převod pomocí cstocs

Na fakultních strojích je v modulu cstools dostupný program cstocs pro převod mezi jednotlivými kódováními češtiny.

Použití je následující:

Přidáme modul cstools: module add cstools.

Mějme dokument prace.txt v kódováni Windows 1250, který si chceme přečíst v UNIXu, který používá kódování ISO-8859-2. Pak stačí jen napsat
cstocs 1250 il2 <prace.txt >prace.il2.txt
a v souboru prace.il2.txt máme náš soubor v kódování ISO-8859-2.

Jaké všechny druhy kódování cstocs umí? Zde je část manuálové stránky (celá je dostupná pomocí příkazu man cstocs):

AVAILABLE ENCODINGS
   ascii
     This is 7-bit ASCII encoding. Can be used to strip
     diacritic from characters.

   il1 ISO-8859-1 (West European languages)

   il2 ISO-8859-2 (East European languages)

   cork Cork (T1) encoding used by TeX's DC fonts and by LaTeX
     2e.

   kam Kamenicky encoding (it was one of the most popuar
     encodings in Czech/Slovak language space).

   koi It is KOI8-cs encoding (very old).

   vga Encoding used by standard IBM PC vga cards.

   pc2 PC-Latin2 encoding, supported by M$-DOS.

   1250 Encoding used by czech M$-Windows.

Protože cstocs pracuje se standardnim vstupem a vystupem, je mozne ho pouzit i v "rouře" příkazů:

skript_generujici_text | cstocs il2 1250 | lpr -Ptlj4 

nebo se pro překódování může použít

Převod pomocí iconv

Na fakultních strojích je v základní instalaci dostupný program iconv pro převod mezi jednotlivými kódováními, jejichž seznam obdržíte pomocí:

iconv -l
Samotné použití iconv je obdobné jako u cstocs. Zde je nápověda (více viz man iconv):
Použití: iconv [PŘEPÍNAČ...] [SOUBOR...]
Konvertuje zadané soubory z jednoho kódování do druhého.

 Zadání vstupně/výstupního formátu:
 -f, --from-code=NÁZEV   kódování vstupního textu
 -t, --to-code=NÁZEV    výstupní kódování

 Informace:
 -l, --list         vypíše všechny známé znakové sady

 Řízení výstupu:
 -c             omit invalid characters from output
 -o, --output=SOUBOR    výstupní soubor
 -s, --silent        suppress warnings
   --verbose       vypisuje informace o průběhu

 -?, --help         Vypíše tuto nápovědu
   --usage        Vypíše krátký návod na použití
 -V, --version       Vypíše označení verze programu