translated by Google

Machine-translated page for increased accessibility for English questioners.

There are three ways to convert between Czech encodings:

Convert using cstocs

The faculty machines are in module cstools available program cstocs to convert between individual English encodings.

The use is as follows:

Add the cstools module: module add cstools .

We have a prace.txt document in Windows 1250 coding that we want to read in UNIX that uses ISO-8859-2 encoding. Then just write
cstocs 1250 il2 <prace.txt >prace.il2.txt
and we have our file in ISO-8859-2 in the prace.il2.txt file.

What kind of encoding cstocs can? Here is part of the manual page (the whole is available with the command man cstocs ):

AVAILABLE ENCODINGS
   ascii
     This is 7-bit ASCII encoding. Can be used to strip
     diacritic from characters.

   il1 ISO-8859-1 (West European languages)

   il2 ISO-8859-2 (East European languages)

   cork Cork (T1) encoding used by TeX's DC fonts and by LaTeX
     2e.

   kam Kamenicky encoding (it was one of the most popuar
     encodings in Czech/Slovak language space).

   koi It is KOI8-cs encoding (very old).

   vga Encoding used by standard IBM PC vga cards.

   pc2 PC-Latin2 encoding, supported by M$-DOS.

   1250 Encoding used by czech M$-Windows.

Since cstocs work with standard input and output, it can also be used in the command line:

skript_generujici_text | cstocs il2 1250 | lpr -Ptlj4 

or may be used for transcoding

Convert using iconv

On faculty machines a basic program is available in the basic installation iconv to convert between the individual encodings you receive using:

iconv -l
Usage itself iconv is similar to u cstocs . Here's the Help (see man iconv ):
Použití: iconv [PŘEPÍNAČ...] [SOUBOR...]
Konvertuje zadané soubory z jednoho kódování do druhého.

 Zadání vstupně/výstupního formátu:
 -f, --from-code=NÁZEV   kódování vstupního textu
 -t, --to-code=NÁZEV    výstupní kódování

 Informace:
 -l, --list         vypíše všechny známé znakové sady

 Řízení výstupu:
 -c             omit invalid characters from output
 -o, --output=SOUBOR    výstupní soubor
 -s, --silent        suppress warnings
   --verbose       vypisuje informace o průběhu

 -?, --help         Vypíše tuto nápovědu
   --usage        Vypíše krátký návod na použití
 -V, --version       Vypíše označení verze programu