Adresy pro podávání dotazů a hlášení problémů

Existuje několik specifických adres pro hlášení problémů. Zvolením té správné urychlíte řešení žádosti:

V případě potíží s provozem sdílených zařízení (např. síťových tiskáren) pište jak na unix@fi.muni.cz, tak na win@fi.muni.cz (nebo dle úvahy).

Prosíme o zasílaní mailů vždy na hromadné adresy místo osobních adres. Uvědomením všech pověřených osob urychlíte řešení žádosti.

K hlášení problémů a zasílání podnětů můžete použít i diskusní fóra v IS MU: