Vedoucí závěrečných prací schválení Vědeckou radou

Vedoucí Bakalářských prací:

Mgr. Coufal Jaromír
Mgr. Ing. Čegan Jakub

Vedoucí Diplomových prací:

Mgr. Antol Matej
Mgr. Klíč Karel
RNDr. Klusáček Dalibor, Ph.D.
Mgr. Vinkler Marek
RNDr. Martin Vizváry
Mgr. Vlček Ivan
Ing. Žabička Petr


Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2017

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová