Stipendijní programy

Formulář návrhu na výplatu stipendií

Pravidla stipendijních programů platných od 1. 9. 2017

Stipendijní programy platné do 31. 8. 2017

  • 1/2016 Stipendijní program pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů - ve znění účinném od 16. 5. 2016.
  • 3/2015 - Stipendijní program děkana FI na podporu perspektivních studentů prvních ročníků bakalářského studia - ve znění účinném od 12. 10. 2015.
  • 1/2015 - Pravidla stipendijního programu na podporu krátkodobých studijních pobytů studentů zahraničních vysokých škol na Fakultě informatiky MU - ve znění účinném od 1. 2. 2015.
  • 3/2014 - Pravidla stipendijního programu na podporu kvalitních tvurčích výsledků studentů Fakulty informatiky MU - ve znění účinném od 1. 1. 2015.
  • 2/2014 - Pravidla stipendijního programu na podporu studia talentovaných studentů doktorského studijního programu na Fakultě informatiky MU - ve znění účinném od 12. 11. 2014
  • 1/2014 - Pravidla stipendijního programu na podporu studia vynikajících studentů bakalářských a magisterských studijních oborů Fakulty informatiky MU - ve znění účinném od 17. 3. 2014
  • 2/2010 - Pravidla stipendijního programu na podporu studia v magisterském nebo doktorském programu Fakulty informatiky MU pro cizí státní příslušníky .
  • 4/2006 - Pravidla stipendijního programu na podporu dokončení studia perspektivních studentů doktorských studijních programů Fakulty informatiky MU.
  • 6/2006 - Pravidla stipendijního programu na podporu mobility.