Celouniverzitní TV na MU

Veškeré informace o celouniverzitní tělesné výchově na MU jsou na adrese http://www.fsps.muni.cz/cus/