Magisterské studium

Je koncipováno jako návazné studium pro všechny absolventy bakalářských studijních programů. Je určeno pro posluchače, kteří získali bakalářské vzdělání. Studiem magisterského studijního programu si rozšiřují všeobecnější znalosti v informatice. V návaznosti na předchozí studium tak mohou získat profesně zajímavou kvalifikaci zahrnující pokročilé informatické vzdělání v různých studijních oborech.

Aktuálně ze studijního oddělení

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová