Harmonogram

Studium jednotlivých předmětů v rámci CŽV

Podzim 2017

Termín pro podání přihlášek pro semestr podzim 2017   14.   8. 2017 –   27.   9. 2017
Registrace pro semestr podzim 2017   23.   5. 2017 –   31.   7. 2017
    1.   9. 2017 –   27.   9. 2017
Zveřejnění rozvrhu   31.   8. 2017
Objednání předmětů v Obchodním centru     1.   9.  2017 –   27.   9. 2017
Zápis podzim 2017     1.   9. 2017 –     3.   10. 2017
Výuka   18.   9. 2017 –   15. 12. 2017
Zkouškové období     2.   1. 2018 –   12.   2. 2018
Registrace pro semestr jaro 2018   20. 11. 2017 –   31. 12. 2017
    1.   2. 2018 –   27.   2. 2018


Jaro 2018

Termín pro podání přihlášek pro semestr jaro 2018  10.  1.  2018  –  27.  2.  2018
Registrace pro semestr jaro 2018 21. 11.  2017 –  31. 12.  2017
  1.  2.  2018  –    2.   3.  2018
Zveřejnění rozvrhu   31.   1. 2018
Objednání předmětů v Obchodním centru   1.   2.  2018  –   2.   3.  2018
Zápis   1.   2.  2018  –   6.   3.  2018
Výuka 19.   2.  2018  –  23.  5.  2018
Zkouškové období 24.   5.  2018  –   9.   7.  2018