Celoživotní vzdělávání

Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které prohlubují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách. Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia, o jeho absolvování se účastníkům vydává osvědčení.Kontakty na oddělení celoživotního vzdělávání a průmyslových partnerů

Proděkan pro vztahy s průmyslem a absolventy

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Kancelář: A407
Telefon: +420-549 49 5165
Fax: +420-549 49 1820
E-mail: czv@fi.muni.cz

Vedoucí oddělení

Ing. Eva Matějková
Kancelář: B510
Telefon: +420-549 494 815
Fax: +420-549 491 820
E-mail: czv@fi.muni.cz