FAQ - Časté dotazy


 • Je možné studovat dálkově na Fakultě informatiky MU?
  Dálkové studium na Fakultě informatiky není možné.


 • Jaký obor mohu studovat v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě informatiky?
  V rámci programu Celoživotního vzdělávání, oboru Výpočetní technika je uchazečům umožněno vybrat si jednotlivé předměty z fakultní nabídky a registrovat si předměty v informačním systému. Pokud je registrace bezproblémová (uchazeč splňuje příp. podmínky daného předmětu, např. kapacitní limit), v aplikaci Obchodní centrum MU je uchazeči umožněno zvolené předměty objednat a zakoupit.


 • Je možné toto studium při zaměstnání?
  Vzhledem k tomu, že výuka probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách a stále více se také uplatňuje elektronická podpora výuky (e-learning), je možné studium některých předmětů i při zaměstnání - záleží vždy na konkrétním předmětu.
  Harmonogram období


 • Jaké jsou podmínky přijetí do programu Celoživotního vzdělávání, oboru MiVT?
  Pro přijetí do programu musí uchazeč splnit následující požadavky:
  • ukončené středoškolské vzdělání
  • podat e-přihlášku
  • uzavřít smlouvu o realizaci programu celoživotního vzdělávání a uhradit poplatek za vzdělávání

 • Jaký je termín podání přihlášky?
  Termín pro podání elektronické přihlášky do programu CŽV, oboru MiVT Výpočetní technika (studium jednotlivých předmětů) je uveden zde.


 • Jakým způsobem se provádí úhrada poplatku za vzdělávání v jednotlivých předmětech?
  Zvolené předměty si uchazeč registruje v ISu a pokud je registrace bezproblémová, objedná a uhradí poplatek za tyto předměty prostřednictvím Obchodního centra MU. Tato aplikace poskytne uchazeči přehled registrovaných předmětů, celkový počet kreditů, celkovou částku (stanovenou podle zvolených předmětů a jejich ukončení) a údaje pro platbu.


 • Kde je uveden seznam předmětů?
  Informace o předmětech najdete na stránkách:
  Studijním katalogu
  Předměty vyučované na fakultě


 • Jak probíhá výuka v programu Celoživotního vzdělávání, oboru MiVT?
  Účastníci celoživotního vzdělávání absolvují výuku se studenty běžného studia.


 • Má účastník celoživotního vzdělávání statut studenta?
  Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia.


 • Může účastník celoživotního vzdělávání získat titul?
  V rámci celoživotního vzdělávání není možné získat titul.
  Akademický titul může absolvent celoživotního vzdělávání získat po přechodu do běžné formy studia. Pokud bude přijat do některého z akreditovaných studijních programů běžného studia (obvyklým způsobem se přihlásí k přijímacímu řízení do řádného studia a úspěšně složí přijímací zkoušku), mohou mu být uznány kredity, které získal v programu celoživotního vzdělávání, až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia a získání titulu.


 • Na základě kterého zákona je celoživotní vzdělávání realizováno?
  Na základě § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 • Mohu se stát instruktorem ICT v anglickém jazyce?
  Bližší informace najdete na www.fi.muni.cz/ICT4ELT/