Bakalářské studium

Absolventi bakalářských studijních programů získávají znalosti, na které mohou navázat při studiu magisterských studijních programů na MU a na dalších vysokých školách včetně zahraničních, a zároveň znalosti, které mohou uplatnit v profesi ihned po ukončení bakalářského studia. Standardní doba studia jsou tři roky a v rámci studia je možné si vybrat mezi různými studijními obory.

Aktuálně ze studijního oddělení

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová