Studium

Na začátku studia na FI je důležité seznámit se s následujícími informacemi. Fakulta informatiky nabízí svým studentům možnost spravovat své studijní záležitosti elektronicky, a to prostřednictvím univerzitního informačního systému a fakultního administrativního serveru. Uživatelé zde mají po ověření přihlašovacím jménem a heslem přístup k administrativním informacím univerzity i fakulty a mohou s těmito údaji pracovat. Prostřednictvím univerzitního systému probíhá registrace i zápis, každý uživatel má nepřetržitý přístup ke svým aktuálním studijním výsledkům.
Studenti jsou vybaveni studentskými kartami ISIC, které slouží jako primární identifikační karta studenta. Aktuální informace o univerzitě jako celku i všech dalších fakultách univerzity jsou dostupné elektronicky na adrese http://www.muni.cz/, odkud se lze dostat jak na centralizované informace týkající se především personálního obsazení univerzity, tak na informace vystavené jednotlivými fakultami univerzity.Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová