Imatrikulace

Vzhledem k epidemické situaci se imatrikulace v roce 2021 nebudou konat.

Imatrikulace je slavnostním akademickým obřadem univerzity, při němž jsou nově zapsaní studenti 1. ročníku prezenčního studia formálně přijímáni za členy akademické obce univerzity a jsou jim předávány imatrikulační listy.

Účast na imatrikulaci je na FI povinná (Opatřením děkana 4/2015) a pokud se jí nemůžete účastnit, musíte doložit důvod nepřítomnosti na Studijní oddělení (stejně jako v případě, že se nemůžete účastnit povinné výuky).
Imatrikulace se účastní pouze akademičtí hodnostáři a imatrikulovaní studenti (žádní hosté).
Studenti jsou slavnostně oděni (stejně jako hodnostáři, kteří mají slavnostní akademické oděvy).

Harmonogram imatrikulací a promocí