Etika

Etický kodex

Základní etické požadavky na jednání zaměstnanců jsou ukotveny v Etickém kodexu MU. V případě podezření na porušení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity, lze podat podnět Etické komisi MU.