Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, ocenění


České hlavičky 2017
- termín zaslání přihlášek do 30. 6. 2017
- soutěž je určena studentům středních škol (spolupracujících s MU)
Ceny se udělují v pěti kategoriích: Člověk a společnost, Člověk a svět kolem něj, Svět počítačů a komunikace, Řešení pro budoucnost a Život a zdraví člověka. Oceněny mohou být odborné práce a projekty, vynálezy, technologie a inovace napříč všemi obory.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů
- termín zaslání přihlášek na OAZ do 1. 8. 2017. Návrhy jménem rektora musí být na MŠMT předloženy do 31. 8. 2017.
- cena je určena pro vynikající studenty a absolventy všech stupňů vysokoškolského studia za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Dále se tato Cena uděluje studentům a absolventům za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Cena města Brna
- termín zaslání přihlášek do 31. 8. 2017
- zastupitelstvo města Brna uděluje každoročně Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cena se uděluje v následujících oblastech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy a farmacie, společenské vědy, architektura a urbanismus, výtvarné umění a design, hudba, literární činnost, žurnalistika a publicistika, dramatické umění, sport, mezinárodní spolupráce města Brna, zásluhy o svobodu a demokracii, mimořádný přínos městu Brnu, in memoriam.

Ceny získané pracovníky a studenty FI

Pravidelně vyhlašované soutěže, ceny, ocenění

prosinec / leden - Scopus Awards, Medaile MŠMT
únor / březen - Cena rektora MU
duben - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy
červen - Česká hlava
červenec - Cena Františka Běhounka
červenec / srpen - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
říjen - Cena Siemens

Odpovědná osoba: Ing. Dana Komárková