Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, ocenění


Cena Františka Běhounka
- termín zaslání přihlášek do 20. 9. 2017
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje cenu za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Cena se uděluje vědci nebo vědkyni, kteří působí v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře, vystudovali na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v ČR, a během posledních pěti let se aktivně a úspěšně účastnili v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
- termín zaslání přihlášek na OAZ RMU do 8. 9. 2017
- Cenu je možné udělit fyzickým osobám za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů
- termín zaslání přihlášek na OAZ RMU do 11. 8. 2017. Návrhy jménem rektora musí být na MŠMT předloženy do 31. 8. 2017.
- cena je určena pro vynikající studenty a absolventy všech stupňů vysokoškolského studia za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Dále se tato Cena uděluje studentům a absolventům za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Cena města Brna
- termín zaslání přihlášek na OAZ RMU do 11. 8. 2017
- zastupitelstvo města Brna uděluje každoročně Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cena se uděluje v následujících oblastech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy a farmacie, společenské vědy, architektura a urbanismus, výtvarné umění a design, hudba, literární činnost, žurnalistika a publicistika, dramatické umění, sport, mezinárodní spolupráce města Brna, zásluhy o svobodu a demokracii, mimořádný přínos městu Brnu, in memoriam.

Ceny získané pracovníky a studenty FI

Pravidelně vyhlašované soutěže, ceny, ocenění

prosinec / leden - Scopus Awards, Medaile MŠMT
únor / březen - Cena rektora MU
duben - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy
červen - Česká hlava
červenec - Cena Františka Běhounka
červenec / srpen - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
říjen - Cena Siemens

Odpovědná osoba: Ing. Dana Komárková