MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Všeobecné info

MŠMT podporuje vzdělávání, výzkum a vývoj pomocí širokého spektra dotačních programů, mimo jiné v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji:

Aktuální výzva

Nyní je aktuálně vyhlášena výzva podprogramu INTER-EUREKA (LTE). Uzávěrka podávání návrhů na MŠMT je 27. března 2018, na odd. v/v FI do 20. března 2018. Podprogram LTE je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu. Bližší informace najdete na stránce MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Prosíme o informaci v případě vašeho zájmu o tuto výzvu na odd. v/v FI co nejdříve.

Kontakty

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz