Horizont 2020 (H2020)

Všeobecné info

Horizont 2020 (H2020) je nástupcem 7. rámcového programu a hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev, které vyhlašuje Evropská komise.

Horizont 2020 má tři hlavní pilíře:
Vynikající věda (Excellent Science) – cílem je podpora excelentního výzkumu a vytvoření podmínek pro jeho provozování. Tato priorita je rozdělena do 4 velkých oblastí:
 • Evropská výzkumná rada (ERC)
 • Budoucí a vznikající technologie (FET)
 • Marie Skłodowska-Curie akce (MSCA)
 • Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur)
Vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) – cílem je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu prostřednictvím:
 • Průmyslových a průlomových technologií - podporovány budou následující směry: informační a komunikační technologie (ICT), nanotechnologie, pokročilé materiály,biotechnologie, pokročilá výroba a zpracování,vesmírné aplikace.
 • Snazšího přístupu k rizikovému financování
 • Inovací v malých a středních podnicích (MSP)
Společenské výzvy (Societal Challanges) - cílem této priority je podpora výzkumu, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů s nimiž se potýká evropská společnost v následujících oblastech:
 • Zdraví, demografické změny a životní pohoda (welbeing)
 • Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika
 • Bezpečné, čisté a účinné energie
 • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
 • Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny
 • Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti
 • Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů
Kromě základních pilířů budou dále financovány:
 • aktivity Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)
 • Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska (JRC)
 • Šíření excelence a podpora účasti (tzv. opatření Teaming, Twinning, Era-Chairs, Policy Support Facility)
 • činnosti v aktivitě Věda se společností a pro společnost (budování efektivní spolupráce mezi vědou a společností)
 • EURATOM - program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu

Aktuální výzvy

Kontakty pro více informací