Horizont 2020 (H2020)

Všeobecné info

Horizont 2020 (H2020) je nástupcem 7. rámcového programu a hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev, které vyhlašuje Evropská komise.

Horizont 2020 má tři hlavní pilíře:
Vynikající věda (Excellent Science) – cílem je podpora excelentního výzkumu a vytvoření podmínek pro jeho provozování. Tato priorita je rozdělena do 4 velkých oblastí: Vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) – cílem je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu prostřednictvím: Společenské výzvy (Societal Challanges) - cílem této priority je podpora výzkumu, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů s nimiž se potýká evropská společnost v následujících oblastech: Kromě základních pilířů budou dále financovány:

Aktuální výzvy

Kontakty pro více informací