Horizont 2020 (H2020)

Aktuálně

Evropská komise zveřejnila Pracovní program 2018-2020. Pracovní programy jednotlivých oblastí jsou zveřejněny na stránkách Participant Portal, naleznete tady také výzvy k podávání projektů. Veškeré informace o H2020 jsou dostupné na webu Evropské komise, další info najdete také na stránkách RMU. Mimo jiné existuje i finanční podpora ze strany RMU při přípravě projektů.

Také bychom chtěli požádat ty z vás, kteří uvažují o zapojení do projektů H2020, aby nás informovali na Oddělení výzkumu a vývoje FI.

Všeobecné info

Horizont 2020 (H2020) je nástupcem 7. rámcového programu a hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev, které vyhlašuje Evropská komise.

Horizont 2020 má tři hlavní pilíře:
Vynikající věda (Excellent Science) – cílem je podpora excelentního výzkumu a vytvoření podmínek pro jeho provozování. Tato priorita je rozdělena do 4 velkých oblastí: Vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) – cílem je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu prostřednictvím: Společenské výzvy (Societal Challanges) - cílem této priority je podpora výzkumu, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů s nimiž se potýká evropská společnost v následujících oblastech: Kromě základních pilířů budou dále financovány:

Kontakty pro více informací