Ontologie a inteligentní přístupy k sémantickému webu

Úvod

Velkým omezením moderní počítačové techniky je, že většina informací a znalostí o světě je v ní uložena ve formě lidmi psaných textů. V těch je velmi obtížné tyto znalosti vyhledávat a následně je efektivně automaticky zpracovávat.

Výzkum v oblasti ontologií a sémantického webu si klade za cíl vytvořit zdroje znalostí, které budou stejnou měrou jako pro lidi "srozumitelné" i pro stroje. Toho lze docílit například vytvořením nástrojů, které znalosti v takové podobě vyvodí na základě existujících textových dat. Druhou možností je ontologie či sémantické sítě tvořit ručně, na základě nějaké teorie či principů.

Ontologie a sémantické sítě v Laboratoři zpracování přirozeného jazyka

V souvislosti se sémantickými sítěmi se členové laboratoře významně podíleli na evropských projektech EuroWordNet a Balkanet, které byly zaměřeny na budování vícejazyčné sémantické sítě typu WordNet.

V laboratoři byla dále vyvinuta platforma DEB (Dictionary Editor and Browser), která zprostředkovává efektivní prohlížení a vyhledávání v sémantické síti WordNet, ale umožňuje také její pohodlnou editaci. Vzhledem k úspěchu této platformy se uvažuje o jejím širokém využití v rámci projektu WordNet Grid.

V laboratoři vznikl také program Visual Browser pro visualizaci sémantických sítí.


Pro zájemce o spolupráci

Nejlepším způsobem je patrně dohodnout si schůzku, na které se individuálně domluvíme na oboustranně nejvýhodnější formě spolupráce. Možnosti jsou velmi široké - v podstatě cokoliv od teoretického jazykovědného bádání až po ryzí programování.

Pro inspiraci je možno se seznámit se seznamem aktuálně nabízených témat BP a DP

Kontaktní osoby:

Členové laboratoře

Další informace: