Naše fakulta má od 10. 11. nový web! Starý web bude prozatím pořád dostupný na oldwww.fi.muni.cz. Něco nefunguje? Nahlaste to prosím na webmaster@fi.muni.cz nebo použijte formulář.

Počítačové zpracování řeči, dialogové systémy a asistivní technologie

Oblast počítačového zpracování řeči, zahrnující metody rozpoznávání a syntézy řeči, patří mezi velmi aktuální a důležité obory současné informatiky, s četnými aplikacemi, jejichž význam v blízké budoucnosti ještě více poroste. Na souvisejících technologiích jsou postaveny dialogové systémy, které představují inteligentní interface člověk-počítač založený na primární komunikaci přirozenou řečí. Speciální oblast využití představují asistivní technologie, orientované na rozvoj kvality života a hendikapované (zvláště nevidomé) uživatele.

Laboratoř vyhledávání a dialogu

Laboratoř vyhledávání a dialogu se zabývá dvěma intuitivně provázanými oblastmi výzkumu - vyhledáváním v kolekcích digitálních dat a dialogovými systémy - které byly v minulosti vnímány jako vzájemně nezávislé.

Problematika dialogových systémů zahrnuje nejenom jejich modely a implementace, dialogové strategie a jazyky pro jejich popis, ale také základní počítačové technologie pro zpracování řeči (rozpoznávání a syntéza). Kvalita dialogových systémů je také velmi závislá na informacích, které jsou použity pro generování odpovědí, což vede na problém efektivního hledání.

Tradiční způsob vyhledávání založený na konceptu přesné shody není v takových situacích použitelný. Vhodným řešením je podobnostní hledání, které vybírá jistým způsobem blízké, též podobné, dokumenty podle zadaných požadavků. Laboratoř se zabývá indexovými strukturami pro podobnostní hledání v centralizovaném i distribuovaném prostředí.

Dialogové systémy s podporou podobnostního hledání tvoří moderní a perspektivní obor s klíčovým významem pro budoucí informační technologie. Laboratoř je otevřena všem zájemcům z řad studentů a nabízí začlenění do výzkumu a práce laboratoře počínaje programováním a konče teoretickým výzkumem.

Členové laboratoře

Informace pro studenty

Okruhy témat BP a DP

Kontaktní informace