Odborné přednášky a Informatické kolokvium

Fakulta informatiky tradičně pozývá význačné zahraniční i domácí vědce k přednesení odborných přednášek na pravidelném každotýdenním Informatickém kolokviu (již od roku 1997) a také v rámci dalších významných nepravidelných příležitostí. Přednášky se zpravidla konají v budově Fakulty informatiky v místnosti D2, obvyklým časem je úterní odpoledne, avšak je žádoucí si detaily ověřit u každé jednotlivé přednášky.

Mimo to Masarykova Univerzita od roku 2018 pořádá Seminar Series in Mathematics, Physics and Computer Science, jejímž cílem je na naši univerzitu přivést nejlepší světové vědce v těchto oborech. Přednášející na Seminar Series (v orientačním počtu jednoho za semestr v každé ze tří disciplín) společně vybírají a pozývají Fakulta informatiky a Přírodovědecká fakulta.