Odborné přednášky a Informatické kolokvium

Fakulta informatiky tradičně zve význačné zahraniční i domácí vědce k přednesení odborných přednášek na pravidelném každotýdenním Informatickém kolokviu (již od roku 1997) a také v rámci dalších významných nepravidelných příležitostí. Přednášky se zpravidla konají v budově Fakulty informatiky v místnosti D2, obvyklým časem je úterní odpoledne, avšak je žádoucí si detaily ověřit u každé jednotlivé přednášky.

Mimo to Masarykova univerzita od roku 2018 pořádá Seminar Series in Mathematics, Physics and Computer Science, jejímž cílem je na naši univerzitu přivést nejlepší světové vědce v těchto oborech. Přednášející na Seminar Series (v orientačním počtu jednoho za semestr v každé ze tří disciplín) společně vybírají a zvou Fakulta informatiky a Přírodovědecká fakulta.

Podrobné informace (anglicky):

(Anglicky)  Význačné přednášky Informatické kolokvium MU Seminar Series Semináře výzkumných skupin FI