Laboratoř systémové biologie

Kontakt: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
Stránky laboratoře: http://sybila.fi.muni.cz/
SYBILA – Laboratoř systémové biologie

Laboratoř systémové biologie nabízí interdisciplinární výzkumné a výukové prostředí pro studenty, které láká být na čele moderní výpočetní biologie. Dlouhodobým výzkumnýn cílem laboratoře je vyvinout a aplikovat takové informatické metody a technologie, které zvýší naše pochopení molekulárních mechanizmů zodpovědných za chování živých systémů a rovíjet škálovatelné techniky a nástroje pro modelování a počítačovou analýzu velkých a složitých biologických systémů. Hlavním využitím současné systémové biologie jsou cílené zásahy do zkoumaného systému s cílem jeho ovlivnění pro terapeutické nebo biotechnologické účely.