NLP- Laboratoř zpracování přirozeného jazyka

Kontakt: doc. PhDr. Karel Pala, CSc.
Stránky laboratoře: http://nlp.fi.muni.cz/
NLP – Laboratoř zpracování přirozeného jazyka

Laboratoř zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřena na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti syntézy a rozpoznávání mluvené řeči (češtiny), lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název "jazykové inženýrství" (language engineering).