Laboratoř získávání znalostí

Kontakt: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/kd/

Laboratoř získávání znalostí se zabývá vývojem a výukou technik strojového učení, dolování a vyhledávání znalostí v datech. Především se soustředí na metody předzpracování, metody učení pro zpracování přirozeného jazyka a dolování v datech složité struktury. Projekty se týkají dolování z multirelačních dat, prostorově časových dat a dat z e-learningu.