LSD - Laboratoř dialogových systémů

Kontakt: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/lsd/

Laboratoř dialogových systémů se zabývá problematikou dialogových systémů a zahrnuje nejenom jejich modely a implementace, dialogové strategie a jazyky pro jejich popis, ale také základní počítačové technologie pro zpracování řeči (rozpoznávání a syntéza).

Dialogové systémy tvoří moderní a perspektivní obor s klíčovým významem pro budoucí informační technologie, jejich kvalita je však velmi závislá na informacích, které jsou použity pro generování odpovědí. To vede na mnoho teoretických i praktických problémů.

Laboratoř je otevřena všem zájemcům z řad studentů a nabízí začlenění do výzkumu a práce laboratoře počínaje programováním a konče teoretickým výzkumem.