LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací

Kontakt: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Stránky laboratoře: //www.fi.muni.cz/lemma/
LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací
LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací
LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací
LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací

Laboratoř se specializuje na technologie zpracování a publikování rozsáhlých textových a multimediálních kolekcí dat včetně produkce a postprodukce filmů. Vyvíjí nové technologie založené zejména (ale nejen) na svobodném software.

Laboratoř spolupracuje s dalšími laboratořemi FI, zejména Laboratoří zpracování přirozeného jazyka (textová část publikačních projektů), Laboratoří pokročilých síťových technologií (střih a přenos videa), Laboratoří řeči a dialogu (dabing, zpracování zvuku), a Laboratoří interakce člověka s počítačem (animace, grafika) atd.

Laboratoř se začala formovat v roce 1999 při práci na projektu CD Všech 5. V roce 2001 pak finanční pomoc grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 433/2001 (řešitelé doc. Sochor a doc. Petr Sojka) umožnila vybudovat střihové pracoviště, čímž se institucionalizovala dosavadní činnost zakladatelů laboratoře. Téhož roku byla založena tradice studentských filmových festivalů, postavená výlučně na původních filmových dílech studentů MU.