Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (LaSArIS)

Kontakt: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Stránky laboratoře: http://lasaris.fi.muni.cz/
Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (LaSArIS)

Laboratoř se věnuje výzkumu, vývoji a výuce témat souvisejících s řešením teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi. Zabývá se problematikou návrhu a vývoje informačních systémů, procesním a datovým modelováním, řízením jejich implementace a softwarovými technologiemi pro jejich výstavbu vč. technologií mobilních. Řeší výzkumné a vývojové projekty v oblasti podnikových a veřejných informačních systémů, zpracování komplexních událostí, a návrhu rozsáhlých IT infrastruktur, například pro podporu chytrých energetických sítí (smart grids). Na většině výzkumu a projektů řešených laboratoří se podílejí studenti doktorských, magisterských i bakalářských programů. Laboratoř spolupracuje jak s průmyslovými partnery, tak s Ústavem výpočetní techniky, Centrem pro transfer technologií, sdruženími a klastry firem a mimouniverzitními institucemi podporujícími inovativní podnikání. Mezi její partnery patří řada zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť, jmenovitě Univerzita Vídeň.