Vědecký výzkum a vývoj

Fakulta informatiky je špičkovým vědecko-výzkumným pracovištěm v oblasti informatických věd v České Republice. Její vědecké a výzkumné aktivity pokrývají širokou škálu témat od základních teoretických otázek na pomezí matematiky a informatiky až po různorodé praktické aplikace informatických poznatků a vývoj nových počítačových a informačních technologií. Synergie teoretického a aplikovaného výzkumu na pracovišti umožňuje pracovníkům i studentům fakulty přicházet s novými poznatky a výstupy, které jsou konkurenceschopné a oceňované na nejvyšší mezinárodní úrovni.

Formální metody

Počítačová grafika a zpracování obrazu

Zpracování dat

Rozsáhlé distribuované systémy a sítě

Bezpečnost a embedded systems

Podnikové IT systémy a služby

Zpracování přirozeného jazyka

Výpočetní biologieAktuality z výzkumu a vývoje

Konference


Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, oceněníOrientační minimální kritéria požadavků pro habilitační a jmenovací řízení na FI MU

Směrnice rektora č.1/2016 - Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU (platná od 1.4.2016)

Směrnice rektora č.3/2014 - Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU (platná pro návrhy podané do 31.3.2016)Odpovědná osoba: Ing. Dana Komárková