Věda, výzkum a vývoj

Fakulta informatiky je špičkovým vědecko-výzkumným pracovištěm v oblasti informatických věd v České republice. Její vědecké a výzkumné aktivity pokrývají širokou škálu témat od základních teoretických otázek na pomezí matematiky a informatiky až po různorodé praktické aplikace informatických poznatků a vývoj nových počítačových a informačních technologií. Synergie teoretického a aplikovaného výzkumu na pracovišti umožňuje pracovníkům i studentům fakulty přicházet s novými poznatky a výstupy, které jsou konkurenceschopné a oceňované na nejvyšší mezinárodní úrovni.
Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, ocenění

Odpovědná osoba: Ing. Dana Komárková