Výzkum a vývoj

Výzkumná a vývojová strategie Fakulty informatiky vychází z chápání informatiky jako komplexního vědního oboru, který se zabývá studiem struktury, chování a vzájemné interakce přirozených i uměle vytvořených výpočetních systémů. Výzkum a vývoj na Fakultě informatiky je soustředěn především ve čtyřech výzkumných centrech a sedmnácti výzkumných laboratořích. Hlavní výzkumné směry fakulty lze shrnout takto:

Formální metody

Počítačová grafika a zpracování obrazu

Zpracování dat

Rozsáhlé distribuované systémy a sítě

Bezpečnost a embedded systems

Podnikové IT systémy a služby

Zpracování přirozeného jazyka

Výpočetní biologieAktuality z výzkumu a vývoje

Konference


Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, oceněníOrientační minimální kritéria požadavků pro habilitační a jmenovací řízení na FI MU

Směrnice rektora č.1/2016 - Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU (platná od 1.4.2016)

Směrnice rektora č.3/2014 - Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU (platná pro návrhy podané do 31.3.2016)Odpovědná osoba: Ing. Dana Komárková