Softwarové architektury a podnikové systémy

Výzkumný tým v této oblasti je tvořen převážně ze členů laboratoře Lasaris a zaměřuje se především na následující témata:
 • Softwarové inženýrství, zejména na podporu agilního vývoje softwaru, na jakost a empirické metody s aplikacemi dolování dat a strojového učení pro automatizaci a zlepšování procesů;
 • Softwarová architektura - modelování, spolehlivost software a služeb;
 • Podnikové systémy od analýzy požadavků přes návrh, architektury, vývoj software pro nasazení a údržbu, objektově orientovaná analýza a návrh, moderní a agilní metody vývoje softwaru, modelování podnikových procesů a řízení, včetně procesů v krizovém řízení a veřejné správě;
 • Inteligentní infrastruktury a inteligentní města - analýzy a simulace pro zvýšení úrovně "chytrosti" a podpory návrh a vývoje s přihlédnutím ke kvalitativním kritériím (spolehlivost, soukromí, bezpečnost) v oblastech inteligentního měření, inteligentních sítí a dalších aplikací;
 • Bezpečnost a spolehlivost kritických informační infrastruktur s využitím zpracování komplexních událostí (CEP) jako koncepty a technologie pro podnikové systémy s masivními požadavky na zpracování toku dat, konkrétně v souvislosti se síťovou bezpečností na bázi NetFlow monitoringu, dohledovými a detekčními systémy;
 • Uživatelská rozhraní a interakce, vizuální analytika dat, modelování sémantické znalosti, webové techniky pro spolupráci, např. pro aplikace související s bezpečností;
 • Mobilní aplikace zejména jako front-endy do podnikových systémů pro všechny hlavní platformy (Android, iOS a Windows Mobile);
 • Person-Centered Approach v oblasti komunikace, týmové práce, vedení a řízení;

Partneři ve výzkumu, výuce a projekty

Lasaris
 • Spolupracuje s četnými průmyslovými partnery od malých a středních podniků po globální společnosti, především v odvětví informačních technologií;
 • podporuje kontinuální spolupráci s univerzitními spin-off, jako je MycroftMind a se společnostmi se sídlem v CERIT Science Park;
 • podporuje podnikatelského ducha studentů a inovační podnikání v spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem a Centrem pro transfer technologií;
 • Vede Českou akademickou expertní skupinu pro inteligentní měření a inteligentní sítě;
 • v rámci Masarykovy univerzity spolupracuje převážně v rámci Českého centra excelence pro kyberkriminalitu na Ústavu výpočetní techniky;
 • spolupracuje s renomovanými zahraničními univerzitami, zejména dlouhodobou spolupráci s Fakultou informatiky na Univerzitě ve Vídni, v Novém Sadu a s Karlsruhe Institute of Technology;
 • Účastní se každoročních akademických personálních výměn s Fakultou informatiky Svobodné univerzity v Bozen-Bolzano a Univerzitou ve Vilniusu;
 • Spolupořádá soutěže, školení a další akce pro středoškolské a vysokoškolské studenty, jako jsou akce Czechitas a olympiády v informatice včetně zahraničních.

Příležitosti pro spolupráci

 • Společné projekty výzkumu a vývoje s průmyslem vč. grantového financování
 • Společné projekty výzkumu a vývoje s akademickou obcí
 • Bakalářské a diplomové práce s průmyslovými partnery
 • Aktivity pro inovativní podniky a začínající firmy (start-up, spin-off)

Kontakt

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Umístění:
Místnosti A302-A306
Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Botanická 68a, 60200 Brno, Česká republika
e-mail: pitner(atsign)fi(dot)muni(dot)cz: pitner(atsign)fi(dot)muni(dot)cz
http://lasaris.fi.muni.cz