Novinky k projektům

Zde naleznete informace o aktuálních výzvách, které se týkají Fakulty informatiky. Další informace najdete na naší webové stránce výzkumu Financování výzkumu a vývoje, a také na stránce Odboru výzkumu RMU, kde najdete přehled všech aktualit, grantových výzev a akcí, které na MU v rámci vědy a výzkumu probíhají. K odběru aktualit v/v RMU se můžete přihlásit zde. Odbor výzkumu RMU vydává také Newsletter, kde najdete informace o probíhajících i chystaných výzvách a akcích v/v.
Chtěli bychom požádat ty z vás, kteří uvažují o zapojení do grantových výzev, aby nás informovali emailem na veda@fi.muni.cz nebo osobně na odd. v/v co nejdříve. Deadline na odd. v/v FI pro odevzdání návrhů počítejte cca 7 pracovních dnů před uzávěrkou poskytovatele, pokud není u jednotlivé výzvy uvedeno jinak.

CTT MU

Evropská komise

Evropská komise zveřejnila Pracovní program 2018-2020. Pracovní programy jednotlivých oblastí jsou zveřejněny na stránkách Participant Portal, naleznete tady také výzvy k podávání projektů. Veškeré informace o H2020 jsou dostupné na webu Evropské komise, další info najdete také na stránkách RMU. Mimo jiné existuje i finanční podpora ze strany RMU při přípravě projektů.

Fakulta informatiky MU - Studentské výzkumné a vývojové projekty (Program děkana FI)

Grantová agentura ČR (GAČR)

Grantová agentura MU (GAMU)

Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy (MŠMT)

Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

TAČR


Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz