Novinky k projektům

Zde naleznete informace o aktuálních výzvách (open call), které se týkají Fakulty informatiky. Další informace najdete na naší webové stránce výzkumu Financování výzkumu a vývoje, a také na stránce Odboru výzkumu RMU, kde najdete přehled všech aktualit, grantových výzev a akcí, které na MU v rámci vědy a výzkumu probíhají. K odběru aktualit v/v RMU se můžete přihlásit zde. Odbor výzkumu RMU vydává také Newsletter, kde najdete informace o probíhajících i chystaných výzvách a akcích v/v.
Chtěli bychom požádat ty z vás, kteří uvažují o zapojení do grantových výzev, aby nás informovali emailem na veda@fi.muni.cz nebo osobně na odd. v/v co nejdříve. Deadline na odd. v/v FI pro odevzdání návrhů počítejte cca 7 pracovních dnů před uzávěrkou poskytovatele, pokud není u jednotlivé výzvy uvedeno jinak.

Aktuálně otevřené výzvy, informace o podávání zpráv

CTT MU

Evropská komise

 • Nyní je aktuálně vyhlášena výzva ERC Consolidator Grants 2019. Uzávěrka aktuálně vyhlášené výzvy je 7. 2. 2019. Odbor výzkumu RMU poskytuje žadatelům o granty ERC individuální podporu. Bližší info najdete také na stránce Evropské komise.

Fakulta informatiky MU - Studentské výzkumné a vývojové projekty (Program děkana FI)

Fond rozvoje MU (FRMU)

Grantová agentura ČR (GAČR)

 • Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu - LA . Návrh projektu musí být připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury, k níž je projekt podáván - nyní rakouská FWF), která zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými obvyklými procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a FWF uděleným projektům financují každá příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Deadline pro podání návrhů je 12. dubna 2019. Podrobnější informace najdete na stránkách GAČRu. Pokud uvažujete o podání návrhu projektu do této výzvy, informujte prosím odd. v/v co nejdříve.

 • Grantová agentura ČR vyhlásila termíny pro podávání dílčích (15. 1. 2019)/ závěrečných (31. 1. 2019) zpráv. Zprávy ke kontrole posílejte emailem na odd. v/v nejpozději týden před deadlinem, finální verzi zprávy vložte do ISEPu ke svému projektu včetně podepsané průvodky (evidenčního záznamu) do 14. ledna 2019 do 9 hod./ 29. ledna 2019 do 9 hod., zprávu budeme následně zasílat datovkou na GAČR. Pro podrobnější info kontaktujte odd. v/v nebo stránky GAČRu. Při přípravě zprávy se musíte držet podmínek zadávací dokumentace v roce vyhlášení soutěže. Je nutné řádně vysvětlit dedikace na jiné projekty, cesty, pokud byly cesty placeny z jiných zdrojů (a měly by odpovídat výsledkům), výsledky nemohou být před zahájením projektu, nelze psát dedikace na předchozí i současný projekt... Na stránkách GAČRu jsou zveřejněny FAQ k DZ a ZZ.

Grantová agentura MU (GAMU)

 • GAMU vyhlásilo výzvu v kategorii C - Program rektora – Podpora vynikajících diplomových prací. Soutěž je určena pro studenty MU v magisterském studijním programu, kteří mohou podávat projekty na podporu výzkumu při práci na své diplomové práci. Více informací na stránkách GAMU. Deadline pro podání návrhů je do 7. ledna 2019.

 • GAMU má otevřenou výzvu v kategorii F - Podpora přípravy mezinárodních projektů. Žádosti o podporu se podávají průběžně. Podpora je určena na náklady spojené s přípravou mimořádně prestižních a významných projektů mezinárodních poskytovatelů (např. programy Evropské komise). Bližší informace najdete na stránce GAMU.

Ministerstvo financí (MF)

 • MF vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Fondů EHP a Norska pro období září 2018 - srpen 2019.

Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy (MŠMT)

 • MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž podprogramu INTER-EXCELLENCE -INTER-ACTION Izrael, která podporuje spolupráci mezi výzkumnými institucemi České republiky a Izraele v těchto definovaných oblastech: umělá inteligence a robotika se zaměřením na hluboké učení, strojové učení, počítačové vidění a strojové učení s učitelem; čisté technologie - uplatnění nano-materiálů a nano-technologií při monitorování prostředí v reálném čase. Soutěžní lhůta běží do 31. 1. 2019. Celkem bude podpořeno 6 projektů s celkovou alokací na výzvu 24 mil. Kč. Podrobné informace o výzvě jsou dostupné na webu MŠMT Vzhledem k podmínce dodat k návrhu projektu také minimálně návrh partnerské smlouvy kontaktujte v případě zájmu co nejdříve Radku Martincovou nebo Michaelu Pavlíkovou z RMU.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ministerstvo vnitra (MV)

Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

TA ČR

 • Technologická agentura ČR vyhlásila společnou výzvu CHIST-ERA III Joint Call 2018. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 15. ledna 2019. Podrobné informace k vyhlášení, včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách TA ČRu. Témata výzvy jsou: Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI) a Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).
  Jedná se o mezinárodní výzvu, která je sice navázána na program Epsilon, v rámci kterého bude následně probíhat národní kolo soutěže pro návrhy úspěšné v tomto Joint Call, ale je svými parametry skutečně specifická a není to standardní model, který doposud znáte z TA ČR.

 • Technologická agentura ČR aktualizovala informaci ohledně vyhlášení 6. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON - tato soutěž nebude vyhlášena z důvodu vyhlášení první veřejné soutěže v programu TREND. Program TREND je resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který bude implementován TA ČR. Vyhlášení této veřejné soutěže je předběžně plánováno na 2. čtvrtletí roku 2019. Více informací naleznete na stránkách TA ČRu.


Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz