Novinky projektům

Program děkana FI

Je vyhlášena nová výzva na podávání návrhů projektů do programu pro podporu Studentských výzkumných a vývojových projektů (Program děkana FI). Deadline pro podání návrhů do ISEP a odevzdání podepsaného návrhu na odd. v/v FI je 21. března 2018, počátek financování od 1. dubna.

Ve středu 28. 2. 2018 proběhne v posluchárně A218 veřejná prezentace a obhajoba těchto studentských projektů:

GAČR

Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu na podávání návrhů Lead Agency 2019 (společné rakousko – české návrhy v základním výzkumu). Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 14. prosince 2017, konec lhůty 16. března 2018 (deadline pro podání návrhů na v/v FI je 12. března 2018 do 9 hod). Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu rakouskou stranou. GA ČR a FWF uděleným projektům financují příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu. Podrobnosti najdete na stránkách GAČRu.

Evropská komise

Evropská komise zveřejnila Pracovní program 2018-2020. Pracovní programy jednotlivých oblastí jsou zveřejněny na stránkách Participant Portal, naleznete tady také výzvy k podávání projektů. Veškeré informace o H2020 jsou dostupné na webu Evropské komise, další info najdete také na stránkách RMU. Mimo jiné existuje i finanční podpora ze strany RMU při přípravě projektů.

Také bychom chtěli požádat ty z vás, kteří uvažují o zapojení do projektů H2020, aby nás informovali emailem na veda@fi.muni.cz nebo osobně na odd. v/v.


Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz