CRoCS (Centre for Research on Cryptography and Security) studentům umožňuje ověřit formou experimentů získané teoretické a popisné poznatky v oblasti bezpečnosti informačních technologií, která je jednou z významných oblastí vzdělávacího i výzkumného působení pracovníků fakulty. Naše laboratoř je využívána studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří se zde mohou věnovat mj. bezpečnosti v počítačových sítích (drátových i bezdrátových), bezpečnosti čipových karet a jejich kryptografických aplikací, biometrické autentizaci a využití kryptografie pro tvorbu a provozování bezpečných systémů.

CRoCS se zaměřuje mj. na experimenty v oblasti síťové bezpečnosti, na některé experimenty v oblasti útoků na bezpečnost „hrubou silou“, na vyhodnocování rozsáhlých dat z monitorovacích systémů, na poznání problematiky práce s pokročilými autentizačními nástroji založenými na biometrikách, čipových kartách a jiných fyzických autentizačních pomůckách, na experimenty s útoky na nástroje typu čipová karta, kryptografický hardwarový modul apod. Vybraní studenti CRoCS se zaměřují také na výzkum v oblasti bezdrátových senzorovových sítí (WSN - wireless sensor networks).Laboratoř byla vytvořena tak, aby poskytla podmínky pro provádění experimentů v rámci prací studentů v rámci jejich semestrálních prací (prioritně v rámci předmětů PA018, PA193) a také bakalářských a diplomových prací. Výuka laboratorních cvičení z bezpečnosti a aplikované kryptografie – předměty PV181, PV204 a PA193 – pokrývá 5 oblastí: kryptografii; bezpečné programování; čipové karty; biometrické systémy; bezpečnost počítačových sítí a operačních systémů.

Naším cílem je vytvořit takové prostředí, ve kterém se studenti budou moci dostatečně seznámit s dostupnými technologiemi a např. zkoušet různé typy útoků v rámci laboratorních předmětů i závěrečných prací. Vybavení laboratoře je taktéž k dispozici na projekty v rámci spolupráce s průmyslovými partnery a relevantními státními institucemi.