Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat

Partneři projektu

Další zapojení partneři

Popis projektu

Projekt je zaměřen na posílení spolupráce mezi Fakultou informatiky a aplikační sférou. Plánované aktivity navazují na aktivity Sdružení průmyslového partnerství. Ukazuje se, že stávající spolupráce stále plně nevyužívá potenciál fakulty. Důvodem je zejména to, že vědecko-výzkumné týmy často neví, jakým způsobem spolupráci rozvíjet, co spolupráce obnáší či jaké jsou její právní aspekty. Projekt tedy cílí na vytvoření platformy pro podporu spolupráce aplikačního a akademického sektoru.

Cíle projektu

 • Posílení a rozvoj spolupráce Fakulty informatiky MU s průmyslovým a veřejným sektorem formou:
  • aktivního vyhledávání a podpory řízení společných vědecko-výzkumných projektů pro lepší přenos znalostí z fakulty do aplikační sféry
  • souvisejícím společným využitím výzkumných kapacit, zejména lidských zdrojů
  • zlepšení vzájemné komunikace
 • Systematická příprava studentů fakulty na zapojení do aktivit institucí z průmyslového i veřejného sektoru formou účasti na společných projektech, vzdělávacích a školících aktivitách, pracovních pobytech a stážích.
 • Výše uvedené cíle jsou primární, tento souvisí s multiplikačním efektem pro lepší uplatnění na trhu práce a zlepšením připravenosti absolventů pro zapojení do každodenních aktivit aplikační sféry. Tímto cílem je dosažení stavu, kdy průměrný absolvent fakulty zná základní principy fungování institucí z aplikační sféry a využívání výsledků vědy a výzkumu v těchto institucích. Klíčovým faktorem je zde zajištění přenosu znalostí z fakulty do praxe tak, aby byla stimulována další spolupráce.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří akademičtí pracovníci fakulty a studenti.

Vybrané přednáškové prezentace

Vybrané závěrečné práce vypsané v rámci klíčových aktivit projektu

Bakalářské

Diplomové

Doktorské

Pracovníci projektu

 • Mgr. Vít Bukač
 • Mgr. Jiří Filipovič
 • Mgr. Marek Grác
 • Ing. Renata Havelková
 • Mgr. Miloš Jakubíček
 • Ing. Dagmar Janoušková
 • Mgr. Matej Klement
 • Mgr. Jiří Kolář
 • Mgr. Vojtěch Kovář
 • Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.
 • RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.
 • RNDr. Václav Lorenc
 • prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. - řešitel
 • RNDr. Marián Novotný, Ph.D.
 • Mgr. Jan Obdržálek, PhD.
 • Mgr. Michal Oškera
 • RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
 • Mgr. Petr Ročkai
 • RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
 • RNDr. Jan Sedmidubský
 • Mgr. Andriy Stetsko
 • Mgr. Jaroslav Šeděnka
 • Mgr. Pavel Tuček

Realizace projektu: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013

Kontaktní osoba:

Ing. Renata Havelková
E-mail: havel(atsign)fi(dot)muni(dot)cz
Tel.: 549 49 4754

Odpovědná osoba: Roman Čermák, M.Sc., MBA