Platforma průmyslové spolupráce

Partneři projektu

Popis projektu

Hlavní myšlenkou projektu je zásadním způsobem podpořit rozšíření konceptu studentských stáží především na magisterském stupni studia pomocí důkladnější cílené přípravy studentů zaměřené na získávání potřebných kompetencí vyžadovaných průmyslovou sférou. Projekt dále posílí a profesionalizuje organizační zázemí pro průmyslové partnery, umožní podávání společných projektů výzkumu a vývoje, a nastaví procesy ke zvládnutí většího objemu spolupráce. Dojde k vytvoření technologické platformy synergicky podporující spolupráci mezi aplikační a akademickou sférou v oblasti vzdělávání. Projekt počítá s pořádáním vzdělávacích workshopů a seminářů zaměřených transfer poznatků. Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci se zapojenými průmyslovými partnery.

Realizace projektu: 1. 7. 2011 – 30. 6. 2014

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Veronika Bumbálková
E-mail: bumbalkova(atsign)fi(dot)muni(dot)cz
Tel.: 54949 7443

Odpovědná osoba: Roman Čermák, M.Sc., MBA